מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בסטטיסטיקה וחקר ביצועים

עודכן: 28.07.2021

לימודים לתואר מוסמך בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים מכשירים את התלמיד לעבודה עצמאית בתחום התמחותו והם מרחיבים ומעמיקים את הידע שרכש בלימודי התואר בוגר.

 

מזכירות תלמידים לתואר שני: גב' שחר ארז/מר רועי אברמוביץ'

דוא"ל: mathcompsc@tauex.tau.ac.il, טלפון: 03-6409177

 

 

קיימות תוכניות לימוד בארבעה מסלולים:

 1. תוכנית לימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחקר ביצועים.
   

 2. תוכנית לימודים בסטטיסטיקה ומדעי המידע לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בסטטיסטיקה (מסלול סטטיסטיקה ומדעי המידע).
   

 3. תוכנית לימודים בביוסטטיסטיקה לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בסטטיסטיקה (מסלול ביוסטטיסטיקה).

 4. תוכנית לימודים בסטטיסטיקה והסתברות לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בסטטיסטיקה (מסלול סטטיסטיקה והסתברות).

 

במסגרת תוכניות אלה התלמיד יכול גם להתמחות בכל אחד מתחומי המחקר של חברי סגל החוג, למשל: גנטיקה סטטיסטית, תורת המשחקים ולמידה סטטיסטית.

 

חובות התלמיד

 1. השתתפות בשיעורים וסמינרים בהיקף 30 ש"ס לפחות (ראה סעיף 1 להלן)

 2. הגשת עבודת גמר לתואר "מוסמך אוניברסיטה" (ראה סעיף 2 להלן), וכל זאת במשך תקופת לימודים קצובה.

 3. עמידה בדרישות הבטיחות הפקולטיות הכוללות קורס בטיחות אינטרנטי וקורס עזרה ראשונה. קורס עזרה ראשונה ניתן בד"כ בחודשים דצמבר-ינואר באחד מימי שישי. הודעות על מועדי הקורסים מתפרסמות בתחילת שנה"ל.

  • כל תלמיד בתואר השני והשלישי חייב בהרצאת עזרה ראשונה במהלך לימודי התואר. יש לבצע רישום לקורס מספר: 0300.5001 (עזרה ראשונה). עליך להיות נוכח ולחתום בדף הנוכחות בעת המפגש.

  • תלמידי תואר שני ושלישי במתמטיקה ובסטטיסטיקה חייבים לקבל הדרכה כל שנה בנושא סיכוני חשמל ובטיחות אש.  הדרכה זו אינטרנטית. יש לבצע רישום לקורס מספר: 0300.5000 (בטיחות חשמל). עליך לקבל ציון "עובר" בכל שנה בקורס זה.

 

1. שיעורים וסמינרים

מסלול לימוד כולל שיעורי חובה ושיעורי בחירה. שיעורי הבחירה יכולים לכלול גם שיעורי חובה וסמינרים של המסלולים האחרים. היועץ לתואר שני, עשוי לאשר ולפעמים אף לחייב, לימודים מחוץ לחוג, כמו לדוגמה לחייב לימודי חקר ביצועים בפקולטה אחרת או השלמה במתמטיקה הדרושה לתלמיד לצורך התמחותו. כמו כן, יכול היועץ לחייב את התלמיד ללמוד קורסים על פי המלצת המדריך לעבודת הגמר.

לצורך חישוב חובות התלמיד (30 ש"ס) עשויים שיעורי תואר בוגר להיחשב בזיכוי חלקי, לפי החלטת היועץ. בכל מקרה, היקף הש"ס מקורסים המיועדים לתואר ראשון לא יעלה על 25% מתוכנית הלימודים לתואר שני. שיעורים לתואר שני, ששמע התלמיד במסגרת לימודיו לתואר בוגר, ושלא נמנו במניין חובותיו לתואר זה, יכולים להיחשב במניין השעות לתואר מוסמך.

מסלולי הלימוד כוללים שיעורי השלמה לתלמידים שלא למדו קורסים אלה במהלך הלימודים הקודמים שלהם. השלמות אלה לא נכללות במניין 30 הש"ס לתואר מוסמך.

 

2. דרישות קדם

תלמידי התואר השני אינם חייבים בדרך כלל בדרישות הקדם המפורטות ברשימת הקורסים. יחד עם זאת, השתתפות מוצלחת בקורסים מתקדמים דורשת ידע כללי בתחומי הלימוד של הקורס, ידע מוקדם שנרכש בקורסים הבסיסיים בבית הספר בלימודי התואר "בוגר אוניברסיטה".

אישורים להשתתפות רשמית בקורסים מתקדמים  וייעוץ כיצד להתכונן עבורם ניתנים ע"י היועצים החוגיים לתואר מוסמך.

תלמיד לתואר מוסמך יכול ללמוד קורסים בקריאה מודרכת באישור היועץ. ציונו ייקבע על פי הקריטריונים שייקבעו ע"י המורה המדריך.

תוכן קורס מתקדם עשוי להשתנות משנה לשנה. ניתן לקבל פרטים מדויקים ממרצה הקורס.

 

3. עבודת גמר

על התלמיד לכתוב עבודת גמר באופן עצמאי, בהדרכת חבר סגל בכיר במסלול הרגיל בחוג. קביעת נושא עבודת הגמר היא בסמכות המדריך, ועל התלמיד לקבל את אישור המדריך על הנושא. תחילת עבודת הגמר תיחשב עם קבלת מכתב מחבר סגל ליועץ, המודיע על הסכמה להדרכת התלמיד/ה. על התלמיד להוכיח, תוך ביצוע עבודת הגמר, דרך מחשבה עצמאית וכושר בעיבודו של החומר המדעי ובסיכומו. היקף העבודה יהיה כך שהעבודה תוכל להסתיים תוך שנה אחת ממועד התחלתה.

התלמיד רשאי להחליף את נושא עבודת הגמר ואת המדריך. באישור מיוחד ניתן לצרף למדריך הראשי מדריך שהוא מורה מן החוץ. במידת הצורך החוג ימצא מדריך לתלמיד. במקרה זה יוכל המדריך לקבוע את נושא העבודה.

 

4. בחינת הגמר

בחינת הגמר תכלול הצגת העבודה ע"י התלמיד ותיעשה בנוכחות המדריך ושני אנשי מקצוע נוספים במסגרת סמינר תואר מוסמך או בפגישה מיוחדת.

ציוני עבודת הגמר ובחינת הגמר ייקבעו ע"י המנחה ושני הבוחנים.

 

5. משך הלימודים

משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא ארבעה סמסטרים, ולכל היותר ששה סמסטרים. על התלמיד לסיים את כל חובות השמיעה תוך ארבעה סמסטרים ומומלץ לבחור מנחה ונושא לעבודת הגמר במהלך השנה הראשונה ולכל היותר עד סוף הסמסטר השלישי ללימודיו.

במידה והתלמיד נדרש להשלים שיעורים במסגרת דרישות הקדם, הלימודים יערכו כלימודי השלמה ולא יחשבו במניין השנים שלעיל.

 

6. ציון סופי לתואר

הציון הסופי לתואר "מוסמך אוניברסיטה" מורכב כדלקמן:

 

משקל הציונים בקורסים ובסמינרים - 67%

משקל ציון עבודת הגמר - 25%

משקל ציון בחינת הגמר - 8%

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>