מבנה הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בלימודי הסביבה - .M.A. / M.Sc

עודכן: 28.07.2021

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

החוג ללימודי הסביבה הוא הבמה האקדמית הראשונה בישראל המוקדשת כולה לנושאי הסביבה, והיחידה המבוססת על גישה בינתחומית מקיפה. החוג מציע תוכניות לימוד ומחקר לסטודנטים לתארים מתקדמים המאפשרות העמקה במבחר נושאים עכשוויים בוערים:  אנרגיות מתחדשות, שינוי אקלים, זיהום אוויר, משאבי מים, חומרים ברי-קיימא, צדק סביבתי, קיימות עירונית, ערים חכמות, כלכלה סביבתית ועוד. הלימודים והמחקר הם תמיד בגישה רב-תחומית, חדשנית ומקיפה.

 

הגישה הבינתחומית שלנו היא ייחודית ברמה הארצית והבינלאומית. החוג מהווה פלטפורמה למפגש מפרה בין מדעי הטבע והמדעים המדויקים - כמו הנדסה, גיאופיזיקה, זואולוגיה ורפואה, לבין תחומים השייכים למדעי הרוח והחברה - כמו משפטים, פילוסופיה, ניהול, כלכלה, חינוך וסוציולוגיה. השילוב בין היבטים סביבתיים בדיסציפלינות השונות מעניק הבנה מעמיקה של אתגרים סביבתיים ומוליד תחומי מחקר וידע חדשים, שמזינים את המהפך החשיבתי המתחולל כיום, בישראל ובעולם כולו.

 

בוגרי החוג הם הדור החדש של מובילי השיח והאקטיביזם הסביבתי בישראל, וביניהם חוקרים ומדענים, מחנכים ומשפטנים, קובעי מדיניות, אדריכלים ויזמים חברתיים.

 

החוג מציע שלוש תוכניות לתואר שני: תוכנית בשפה העברית בשני מסלולים, תואר שני עם עבודת גמר, תואר שני ללא עבודת גמר, וכן תוכנית בינלאומית בשפה האנגלית הנלמדת במשך שנה אחת (3 סמסטרים).

 

תואר שני עם עבודת גמר - מתמקד בפיתוח היכולת לבצע מחקר עצמאי הכולל כתיבת עבודת גמר. זוהי תוכנית בינתחומית, מותאמת אישית, המוצעת בשני מסלולים - לתואר M.Sc. או לתואר M.A. כל תלמיד מבצע עבודת מחקר, בהדרכתם של שני מנחים משני תחומי מומחיות שונים – מתכונת המשקפת את התפיסה הבינתחומית של החוג. לחילופין, התלמיד יכול לבצע עבודת גמר בהנחיית מנחה אחד מתוך הסגל האקדמי של החוג.

 

תואר שני עיוני (ללא עבודת גמר) – מתמקד בהקניית השכלה רחבה ומיומנויות מתודולוגיות ומקצועיות מגוונות, בין אם בתחום מוגדר ובין אם בשילוב בין תחומי הידע. התוכנית מתאימה למבקשים להרחיב את ידיעותיהם ולרכוש תואר שני בלימודי הסביבה, וגם למתעניינים בנושא הסביבתי ומעוניינים לפתח קריירה בתחום זה.

 

תוכנית בינלאומית (ללא עבודת גמר) - מציעה לסטודנטים מכל העולם הזדמנות כפולה: לשהות שנה חווייתית במיוחד בישראל, ולרכוש ידע וכלים מקצועיים בתחום הסביבתי, במטרה לתרום לסביבה בארצותיהם ובעולם כולו. התוכנית הייחודית נועדה להכשיר דור חדש של מנהיגים סביבתיים, שישפיעו על עתידו של כדור הארץ.

 

מסלול ישיר לדוקטורט – התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים העומדים בקריטריונים הנדרשים בתקנון האוניברסיטה לתלמידי מחקר וכן עומדים בדרישות הקבלה המצוינות בתקנון היחידתי של החוג.


 

משך הלימודים ומעבר מתוכנית לתוכנית

על פי התקן שקבעה המועצה להשכלה גבוהה משך הלימודים לתואר מוסמך אוניברסיטה הוא שנתיים. ניתן להאריך את הלימודים בשנה אחת ובמקרים חריגים בשנה נוספת, וזאת באישור ועדת ההוראה בלבד, ובכפוף לתקנות שכר-לימוד.
 

המעוניינים ללמוד בתוכנית עם עבודת גמר, יגישו טופס תמצית נושא מחקר לוועדת ההוראה של החוג, הכוללת את נושא המחקר ואת אישורי חברי הסגל, המוכנים להנחותו. את הטופס יש להגיש לא יאוחר מיום 03.10.2021. 

 

התוכנית הבינלאומית נלמדת במשך שנה אחת (3 סמסטרים, א', ב', וקיץ), ומתנהלת בשפה האנגלית.

 

דרישות המעבר לתואר שני עם עבודת גמר

  1. חובת שמיעה של 14 ש"ס לפחות בשנה הראשונה ללימודים, בציון ממוצע 90 ומעלה. דרישה זו חלה על תלמידי התוכנית ללא עבודת גמר, שהתקבלו לתוכנית עם ציון גמר של תואר ראשון הנמוך מ-85.

  2. הגשת טופס תמצית נושא מחקר (עד תום השנה הראשונה), מאושרת על ידי המנחה/ים.

  3. יש לעמוד בשני התנאים גם יחד, החומר יועבר לאישור וועדת ההוראה של החוג.

 

מעבר מהתוכנית עם עבודת גמר לתואר שני ללא עבודת גמר

  • תלמידים שהתקבלו לתוכנית עם עבודת גמר, על תנאי גיבוש נושא מחקר ומציאת מנחה/ים, ולא הגישו טופס תמצית הצעת מחקר לפני תחילת שנה"ל, תוצע להם האפשרות להתחיל את לימודיהם בתוכנית ללא עבודת גמר. 

  • תלמידים שהחלו לימודיהם בתוכנית עם עבודת גמר ורוצים לעבור לתוכנית ללא עבודת גמר, יכולים לעשות זאת בתום כל סמסטר.

 

מעבר מהתוכנית הבינ"ל לתואר שני ולהיפך

  • סטודנטים הלומדים בתוכנית עם עבודת גמר או ללא עבודת גמר בעברית לא יוכלו לעבור לתוכנית הבינלאומית. (הדבר נכון גם לגבי סטודנטים הלומדים בתוכניות אחרות באוניברסיטת ת"א).

  • היה וסטודנט בתכנית הבינלאומית יבקש לעבור ללמוד בתכנית לתואר שני עם עבודת גמר (בעברית), יהא עליו להפסיק את לימודיו במסגרת התוכנית הבינלאומית ולהירשם לתכנית לתואר שני עם עבודת גמרככל מועמד אחר. אם יתקבל לתכנית עם עבודת גמר, ועדת ההוראה של התוכנית עם עבודת גמר(בעברית) תקבע את הדרישות האקדמיות שעליו לעמוד בהם, והאם להכיר בקורסים שלמד במסגרת התכנית הבינלאומית. 

  • היה וסטודנט בתכנית הבינלאומית יבקש לעבור ללמוד בתכנית לתואר שני ללא עבודת גמר(בעברית), יהא עליו להפסיק את לימודיו במסגרת התוכנית הבינלאומית ולהירשם לתכנית לתואר שני ללא עבודת גמר ככל מועמד אחר. אם יתקבל לתכנית ללא עבודת גמר, ועדת ההוראה של התוכנית ללא עבודת גמר (בעברית) תקבע את הדרישות האקדמיות שעליו לעמוד בהם, והאם להכיר בקורסים שלמד במסגרת התכנית הבינלאומית.

 

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>