מהלך הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" בביה"ס למדעי המחשב

עודכן: 08.08.2021

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

 

מזכירות תלמידים תואר ראשון: גב' הילה ג'רבי/גב' איילת סידס

דוא"ל: compst@tauex.tau.ac.il

 

 

להלן תוכניות הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" הקיימות בבית הספר למדעי המחשב:

 1. תוכנית חד-חוגית במדעי המחשב 

 2. תוכנית חד-חוגית במדעי המחשב עם חטיבה במדעי הרוח

 3. תוכניות דו-חוגיות בפקולטה למדעים מדויקים:

  1. מדעי המחשב ומתמטיקה 

  2. מדעי המחשב וסטטיסטיקה וחקר ביצועים 

  3. מדעי המחשב ופיזיקה  

  4. תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב במסלול מחשוב קוואנטי

  5. מדעי המחשב וכימיה 

  6. מדעי המחשב ומדעי כדור הארץ

 4. תוכנית לימודים משולבת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב

 5. תוכנית משולבת במדעי המחשב-מדעי החיים עם התמחות בביואינפורמטיקה

 6. תוכנית דו-חוגית במדעי המחשב ובפסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח

 7. תוכניות דו-חוגיות עם חוג נוסף מפקולטה אחרת

 8. תוכנית משפטים עם חוג לאחר תואר במדעי המחשב

 

קורסי בחירה במדעי המחשב - יש לבחור קורסי ליבה ובחירה בהתאם לנדרש בתוכנית.

 

 

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה ומקורסי בחירה שייבחרו ע"י התלמיד. ניתן לכלול קורס בתוכנית הלימודים רק אם התלמיד עמד בדרישות הקדם. עמידה בדרישות הקדם פירושה לימוד ומעבר הבחינות בקורסים הנדרשים, בציון 60 ומעלה.

 

שעות סמסטריאליות

לצורך חישוב השעות נחשבת כל שעת הרצאה או שעת תרגיל בחוג למדעי המחשב כשעה סמסטריאלית. חישוב השעות בקורסים מתוכניות הלימודים בחוגים אחרים יהיה לפי תקנות אותם חוגים (אנגלית וקורס 'הכנה בפיזיקה' אינם נמנים במניין השעות).

 

בחנים

בקורסים השונים יתקיימו לעיתים בחנים במהלך הסמסטר. מורה רשאי לשקלל  את ציון הבחנים בהיקף של עד 19% מהציון הסופי בקורס.

 

הגשת תרגילים

התלמידים נדרשים להגיש את תרגילי הבית כסדרם. המרצה יקבע/תקבע בכל קורס את היקף חובת ההגשה באופן שיקלול ציון התרגילים בציון הסופי. מרצה רשאי/ת למנוע מתלמידים שלא יעמדו בחובת ההגשה הנדרשת מלהשתתף בבחינות. 

 

השתתפות בסמינר

תלמיד המשתתף בסמינר חייב להיות נוכח לפחות ב- 80%, כולל השתתפות בפגישה הראשונה (למי שלא היה מקום ומחכים לביטול של חברים).

 

קורסי אנגלית

יש לסיים בהצלחה במהלך הלימודים לתואר, שני קורסים בשפה האנגלית (הקורס "פרוייקט תוכנה" יינתן באנגלית, כמו כן כל הסמינרים יועברו בשפה האנגלית, הסדנאות יינתנו בשפה האנגלית ובנוסף יינתנו קורסים נוספים בשפה האנגלית. יש לבדוק ברשימת קורסי בחירה). ניתן ללמוד קורס בחירה או חובה מתוך היצע הקורסים באנגלית של בית הספר.

 

קורס יזמות

תלמידי מדעי המחשב מוזמנים להירשם לקורסי יזמות.

עבור התלמידים המתחילים את לימודיהם בתשפ"ב קורסים אלו ייחשבו כקורסי "שאר רוח"* החל מסמסטר ב' תשפ"ב.

עבור תלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשפ"ב, קורסים אלו ייכללו בשעות "כלים שלובים"*.

 

* עם השלמת חובות הקורס יש לפנות אל מזכירות התלמידים לאשרור הזכאות.

 

הקורסים נלמדים בסמסטר א' ובסמסטר ב':

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

1884.0101

יסודות היזמות והניהול

2

1884.0102

כלים ושיטות ביזמות

2

 

 

הרכבת תוכנית לימודים וייעוץ לתלמידים

הקורסים אותם מומלץ ללמוד בשנה א' ללימודים בכל אחת מתוכניות הלימודים השונות, מפורטים בידיעון.

הרישום לקורסים יתבצע בשיטת ה"מכרז". פרטים יפורסמו לפני תחילת הרישום לקורסים. לרשות התלמידים בשנים ב'-ג' עומד יועץ אשר ידריך אותם בהרכבת תוכניות לימודים. שם היועץ, מס' חדרו ושעות הקבלה שלו יפורסמו לפני תחילת שנת הלימודים.

 

תנאי הקבלה לשנה ב' בביה"ס למדעי המחשב

תלמידים שהתקבלו לאחת מתוכניות הלימודים במדעי המחשב, יתקבלו ללימודי שנה ב' בתוכניות לימודים אלה, לאחר שסיימו בהצלחה את כל לימודי שנה א' בבית הספר למדעי המחשב ועמדו בתנאים הבאים:

 1. תלמידים שסיימו את כל לימודי שנה א' בממוצע משוקלל של 70 ומעלה, ותיקנו ציון אחד לכל היותר, יתקבלו ללימודי שנה ב'.

 2. תלמידים אשר סיימו את לימודי שנה א' בחוג למדעי המחשב בציון ממוצע 70 ומעלה וקיבלו פטורים בחלק מהקורסים על סמך לימודים קודמים, קבלתם לחוג עשויה להדחות עד לעמידתם בתנאי קבלה נוספים, בהתאם להחלטת ועדת ההוראה.

 3. תלמידים אשר תיקנו יותר מציון אחד, עשויים להידרש לסף קבלה גבוה מממוצע משוקלל של 70, בהתאם להודעות שתתפרסמנה במהלך שנה"ל.

 4. אם יישארו מקומות פנויים תשקול ועדת הקבלה של החוג למדעי המחשב קבלת מועמדים שהישגיהם בקורסי שנה א' נופלים במקצת מן האמור לעיל או שציוניהם בקורסי שנה ב' גבוהים במיוחד. ועדת ההוראה תקבל את המועמדים על פי הישגיהם ומהלך לימודיהם ובהתחשב במספר המקומות הפנויים.

 5. תלמיד יוכל להתקדם בקורסי מדעי המחשב (משנה ב') גם אם לא עבר בהצלחה במועד הראשון את הקורס 'מבוא מורחב למדעי המחשב', ובלבד שעבר בהצלחה את כל שאר קורסי שנה א' והממוצע שלו בהם הנו 70 לפחות. כדי להתקדם הלאה, על התלמיד לעבור במועד ב' את הקורס ולהשיג ממוצע בכלל קורסי שנה א', המתאים לקריטריונים הנהוגים במעבר לשנה ב' המפורטים לעיל.

 6. ועדת הקבלה של ביה"ס למדעי המחשב תשקול קבלת מסיימי שנה א' בבית הספר למדעי המתמטיקה, רק אם סיימו את לימודי שנה א' בהישגים גבוהים במיוחד והשלימו בהצלחה את קורסי המבוא של מדעי המחשב: "מתמטיקה בדידה" ו"מבוא למדעי המחשב".​

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>