מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדעי המחשב

עודכן: 13.09.2021

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 
 

מזכירות תלמידים לתואר שני: גב' שחר ארז / מר רועי אברמוביץ'

דוא"ל: mathcompsc@tauex.tau.ac.il, טלפון: 03-6409177

 
 

מהלך הלימודים

לימודי התואר "מוסמך אוניברסיטה במדעי המחשב מיועדים:

 1. להכשיר תלמידי מחקר אשר יוכלו להמשיך לימודיהם לתואר "דוקטור לפילוסופיה"

 2. להכשיר אנשי מקצוע אשר יוכלו לעבוד בצורה עצמאית בתחום התמחותם.

 

סדרי הלימודים

 1. על התלמיד להשתתף בשמונה קורסים בהתאם לתוכנית הלימודים. בתום כל סמסטר תתקיים בחינה או עבודה בכל אחד מהקורסים.
   

 2. על התלמיד להשתתף בסמינרים בהתאם לתוכנית הלימודים המפורטת בהמשך.
   

 3. באחריות התלמיד לוודא שבחירת הקורסים שלו מתאימה לדרישות התוכנית, ועליו גם מוטלת האחריות למציאת מנחה. לקבלת עזרה והכוונה ניתן לפנות ליועץ לתואר מוסמך.
   

 4. תוכן קורס מתקדם עשוי להשתנות משנה לשנה. פרטים מדויקים ניתן לקבל ממרצה הקורס.
   

 5. ועדת ההוראה רשאית להפסיק את לימודיו של תלמיד אשר נכשל בשני קורסים סמסטריאליים.
   

 6. החל מתום הסמסטר השני ללימודיו של התלמיד, ועדת ההוראה רשאית להפסיק את לימודיו אם ממוצע ציוניו המצטבר נמוך מ- 70.

 7. השפה העברית אינה תנאי לקבלה ללימודי התואר השני אם התלמיד אינו נדרש להשלמות מהתואר הראשון.

 8. חובת קורסי בטיחות >

 

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא ארבעה סמסטרים ולכל היותר ששה סמסטרים. רק במקרים מיוחדים תשקול ועדת ההוראה לתואר מוסמך לאשר חריגה מפרק זמן זה.

 

מסלולי לימוד:

 

מסלול לימודים במעמד מן המניין

מסלול לימודים במעמד "מן המניין" - בתוכנית הקדשת זמן מלא. התלמידים בתוכנית ידרשו להתחייב להקדיש זמן מלא ללימודים ולמחקר, ולסיים את התואר תוך שנתיים. בתוכנית מוענקת מלגה חודשית של כ-6,000 ש"ח.

 

מסלול לימודים במעמד מיוחד - צבירה

מסלול לימודים ב'מעמד מיוחד' – "צבירה" מיועד לתלמידים שאינם יכולים להקדיש זמן מלא ללימודים.

במעמד זה ניתן ללמוד עד שלוש שנים, או עד לרישום של 22 נקודות בתואר, שהן כ-75% מהנקודות הנדרשות בתואר. מסלול זה מאפשר לצבור במהלך התקופה נקודות מקורסים לפי הקצב האישי של כל תלמיד. בסיום מסלול 'צבירה' התלמיד יועבר למעמד "מן המניין" ונותרות שנתיים לסיום התואר, בהן על התלמיד לסיים את חובות השמיעה בתואר ואת עבודת הגמר לתואר שני.

 

עבודת גמר

על התלמיד לבחור נושא לעבודת גמר, לקבל את אישור המנחה וועדת ההוראה עד תום השנה הראשונה ללימודיו.

על התלמיד להוכיח תוך ביצוע עבודת הגמר, דרך מחשבה עצמאית וכושר בעיבודו של החומר המדעי ובסיכומו.

 

בחינת הגמר

בחינת הגמר כוללת את נושא עבודת הגמר ונושאים בשטחים הקרובים לנושא העבודה. הבחינה תיערך בע"פ, בנוכחות המנחה ושני בוחנים נוספים. ציוני עבודת הגמר ובחינת הגמר ייקבעו ע"י המנחה ושני הבוחנים.

 

ציון סופי לתואר

הציון הסופי לתואר "מוסמך אוניברסיטה" מורכב כדלקמן:

 

משקל הציונים בקורסים ובסמינרים - 50%
משקל ציון עבודת הגמר - 40%
משקל ציון בחינת הגמר - 10%

 

החל ממרץ 2009, מעניק בית הספר בכל שנה מספר מצומצם של תארי מוסמך בהצטיינות ובהצטיינות יתרה. אחוז התארים המוענקים בהצטיינות יעמוד על כ-15% ואחוז התארים המוענקים בהצטיינות יתרה יעמוד על כ-5% (כך ש-80% מהתארים יוענקו ללא הצטיינות). בחירת הזוכים בהצטיינות היא תהליך נפרד מתהליך שיפוט עבודת הגמר, ומתבצעת על ידי ועדה המתכנסת פעם בשנה. הועדה מסתמכת, בין השאר, על חוות הדעת ומכתבי ההמלצה מהשופטים ומהמנחה, ציוני התלמיד בקורסים, ופרסום בכנסים המובילים בתחום. חשוב להדגיש שציון עבודת הגמר הוא רק גורם אחד בשיקולי הוועדה, וציון גבוה אינו מבטיח הצטיינות.

 

מהלך הלימודים

בתואר שני במדעי המחשב יש להשלים שמונה קורסים (לפחות 24 ש"ס) ושניים עד שלושה סמינרים (בהיקף של 6 ש"ס). את הקורסים יש לבחור מתוך רשימת הקורסים לתואר מוסמך במדעי המחשב, ורשימת הקורסים המוכרים מתואר בוגר ומחוגים אחרים. לפחות שישה מהקורסים צריכים להיות מרשימת הקורסים לתואר מוסמך במדעי המחשב, ניתן ללמוד עד שני קורסים מרשימת הקורסים לתואר בוגר ומחוגים אחרים.

 

בנוסף, יש להשתתף בשלושה סמינרים (בהיקף 6 ש"ס), שמהם שניים עם מספר 0368.4xxx ואחד עם מספר 0368.5xxx. לחילופין, ניתן לקחת סמינר אחד עם מספר 0368.4xxx ועוד סמינר עם מספר 0368.5xxx למשך שנה אקדמית אחת. את הסמינר עם מספר 0368.5xxx יש לבחור בהתאם לדרישות המנחה. כאשר סמינר 0368.5xxx נלמד בסמסטר אחד בלבד, התלמיד יהיה פטור ממתן הרצאה, באישור מארגן הסמינר. 

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

 

קורסים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדעי המחשב [1]

 

חלק מהקורסים יינתנו בשפה האנגלית.

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

לא כל הקורסים יינתנו בכל שנה.

 

קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

0368.4004

קודים אלגבריים-גאומטריים לתיקון שגיאות

4

0368.4010

רובוטיקה אלגוריתמית ותכנון תנועה

3

0368.4019

תורת האינפורמציה ושימושיה II

3

0368.4041

אלגוריתמים מקוונים ומקורבים

3

0368.4057

אלגוריתמים קוונטיים

3

0368.4071

ניתוח מידע אדפטיבי

3

0368.4072

נושאים בתיאוריה של מדעי המחשב

3

0368.4075

למידת מכונה אמינה

3

0368.4086

נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ואטפטימיזציה

3

0368.4154

אלגוריתמים למידול, ייצור והדפסת גופים תלת מימדיים

3

0368.4162

תורת הקריפטוגרפיה

3

0368.4178

אימות אוטומטי של מערכות

3

0368.4179

נושאים מתקדמים באוטומטים, לוגיקה ומשחקים

3

0368.4183

נושאים מתקדמים בארכיטקטורה ותוכנה של מעבדים מרובי ליבות

3

0368.4203

סריגים - Lattices

3

0368.4206

שיטות מתקדמות בעיבוד שפה טבעית

3

0368.4216

נושאים מתקדמים בסינתזה ריאקטיבית ויישומה בהנדסת תוכנה

3

0368.4222

ניתוח אלגוריתמים

3

0368.4232

תורת האופטימיזציה ללמידה חישובית

3

0368.4281

נושאים מתקדמים במבני נתונים

3

0368.4283

חישוב מוגבל זכרון

3

0368.4355

נושאים במודלים של מערכות תוכנה

3

0368.4472

נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ובתורת המשחקים החישובית

3

0368.4474

אבטחת מידע- תיאוריה בראי המציאות

3

0368.4483

תורת המשחקים האלגוריתמית

3

0368.4479

ניתוח ואימות תוכנה

3

0368.4488

למידה עמוקה

3

0368.4623

התקדמות בניתוח של פונקציות בוליאניות

3

 

 

 

קורסים מוכרים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדעי המחשב [2]

 

קורסים מתואר "בוגר אוניברסיטה" במדעי המחשב

 

קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

0366.3267

תורת הגרפים

3

0368.3049

מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית

4

0368.3062

ניהול נתונים באינטרנט

3

0368.3065

מבוא לאבטחת מידע

4

0368.3075

למידה ממוחשבת מחיזוקים [4]  

4

0368.3076

אלגוריתמים ויישומים ברשתות חברתיות

3

0368.3077

עיבוד שפה טבעית [6] [7]

3

0368.3080

יסודות הלמידה העמוקה [4]

4

0368.3083

תכנות תחרותי

3

0368.3086

תורת האינפורמציה הקוונטית

3

0368.3102

גנומיקה חישובית 

4

0368.3133

קומפילציה

4

0368.3173

גיאומטריה חישובית [4] [9]

3

0368.3174

שיטות וכלים לשיפור יעילות בתהליך פיתוח של תוכנה

3

0368.3235

מבוא ללמידה חישובית [4]

4

0368.3236

יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה

3

0368.3270

תורת האינפורמציה ושימושיה I [4]

3

0368.3271

פרטיות מידע

4

0368.3272

מערכות אחסון מתקדמות

3

0368.3273

מבוא לאופטימזציה למדעי המחשב

4

0368.3241

יסודות פורמליים של שפות תכנות  [4]

4

0368.3312

רשתות קונבולוציה עמוקות

3

0368.3319

מבוא למדעי המידע

3

 

 

 

קורסים מתקדמים מהחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים [10]

 

קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

0365.4063

למידה סטטיסטית

3

0365.4125

אופטימיזציה קומבינטורית 1

3

0365.4409

אנליזה קמורה ואופטימזציה

3

0365.4414

אלגוריתמים באופטימזציה רציפה

3

0365.4436

תורת התורים

3

0365.4542

תכנות בשלמים

3

 
 
 

קורסים מתקדמים מבית הספר למדעי המתמטיקה [10]

 

קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

היקף בש"ס

0366.4913

שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה

3

0372.4027

חישובים עם מטריצות דלילות

3

 

 

 

 

 

[1]   לא כל הקורסים יילמדו בתשפ"ב. יש לבדוק במערכת השעות.

[2]    לא כל הקורסים יילמדו בתשפ"ב. יש לבדוק במערכת השעות.

[4]   קורס זה לא ייספר במניין הקורסים המותרים לתואר ראשון.

[6]   לא יספר במניין הקורסים המותרים מתואר ראשון. קורס זה מחליף קורס שמספרו 0368.4130 ולכן כל מי שלמד את הקורס לא יכול להירשם לקורס 0368.3077.

[7]    הקורס יינתן באנגלית.

[9]   לא יספר במניין הקורסים המותרים מתואר ראשון. קורס זה מחליף קורס שמספרו 0368.4211 ולכן כל מי שלמד את הקורס לא יכול להירשם לקורס 0368.3173.

[10]  לא כל הקורסים יילמדו בתשפ"ב. יש לבדוק במערכת השעות. הרישום לקורסים על בסיס מקום פנוי ובאישור המרצה.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>