ועדות פקולטאיות

הרכב הוועדות בפקולטה למדעים מדויקים:

 

ועדות ההוראה:

בפקולטה שתי ועדות הוראה. האחת אחראית על לימודי תואר בוגר, והשנייה על לימודי תואר מוסמך. ועדות ההוראה הפקולטאיות מורכבות מיושבי ראש ועדות ההוראה היחידתיות.

 

ועדת הוראה יחידתית קיימת בכל בי"ס ומטפלת בעניינים הקשורים להוראה בחוגים השונים ובבקשות תלמידים המצריכות דיון מיוחד.  פניות של תלמידים לוועדה זו,  נעשות באמצעות מזכירות התלמידים. בחלק מהיחידות מונו יועצים לתוכניות לימוד מסוימות.

 

ועדת ההוראה הפקולטאית מטפלת בבקשות תלמידים המערערים על החלטותיה של ועדת ההוראה היחידתית. ועדות ההוראה הן הגוף היחיד המוסמך לאשר חריגה מהתקנות.

 

שעות הקבלה של חברי ועדות ההוראה השונות, יפורסמו על לוחות המודעות בתחילת שנת הלימודים.

 

נציב קבילות תלמידים:

נציב הקבילות הינו חבר סגל בדרגת פרופסור, המתמנה על ידי הדקאן. עיקר תפקידו הינו להוות כתובת לתלמידים אשר ענייניהם לא מצאו פתרון במסגרת הטיפול הרגיל של מוסדות הפקולטה, ולמצוא פתרון או תשובה לבעייתם.

 

נציב הקבילות הוא: פרופ' דוד גינזבורג, דוא"ל: ginzburg@post.tau.ac.il

 

 

הרכב הוועדות לשנת הלימודים תשע"ט - הפקולטה למדעים מדויקים:

ועדת קבלה פקולטאית:

פרופ' אלון זיו, יו"ר

-

ביה"ס למדעי כדור הארץ

פרופ' מיכאל ביאלי

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

ד"ר ישי פומרנץ

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

פרופ' חיים קפלן

-

ביה"ס למדעי המחשב

פרופ' עודד הוד

-

ביה"ס לכימיה

ד"ר רויטל חטוקה החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

 

 

 

ועדת הוראה פקולטאית לתואר "בוגר אוניברסיטה":

פרופ' דוד סודרי, יו"ר

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

פרופ' מיכאל ביאלי

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

פרופ' יורם דגן

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

פרופ' אלון זיו

-

ביה"ס למדעי כדור הארץ

פרופ' יעל רויכמן

-

ביה"ס לכימיה

פרופ' אמנון תא שמע

-

ביה"ס למדעי המחשב

 

 

 

ועדת הוראה פקולטאית לתואר "מוסמך אוניברסיטה":

פרופ' דוד שטיינברג, יו"ר

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

פרופ' משה קול

-

ביה"ס לכימיה

פרופ' אלי פיסצקי

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

פרופ' משה רשף

-

ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

פרופ' ישי מנצור

-

ביה"ס למדעי המחשב

 

 

 

ועדת מלגות פקולטאית:

פרופ' דן הרן

-

בי"הס למדעי המתמטיקה

פרופ' דן מעוז

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

פרופ' מיכאל אורבך

-

ביה"ס לכימיה

פרופ' שמואל מרקו

-

ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

פרופ' טובה מילוא

-

ביה"ס למדעי המחשב

 

 

 

ועדת ספריה (בשיתוף עם הפקולטה להנדסה):

פרופ' איל חפץ, יו"ר

-

ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

פרופ' טובי פנסטר

-

ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

פרופ' סיבגני שוסטין

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

פרופ' לב ויידמן

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

פרופ' מיכאל גוזין

-

ביה"ס לכימיה

פרופ' מולי שגיב

-

ביה"ס למדעי המחשב

 

 

 

ועדת הוגנות מגדרית:

פרופ' דניאל כהן אור

-

ביה"ס למדעי המחשב

פרופ' נילי הרניק 

-

ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

ד"ר רוני אילן

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

פרופ' ניב בוכבינדר

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

פרופ' דיאנה גולודניצקי

-

ביה"ס לכימיה

 

 

 

נציגי היחידות בוועדת הבטיחות הפקולטאית:

פרופ' דן מעוז - יו"ר

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

ד"ר יוליה ויסיטייב

-

אחראית בטיחות פקולטאית

גב' מיכל ניסנוב

-

ראש מנהל

גב' סמדר אוזן משיח

-

סגנית ראש מנהל לתקציב כ"א ומשק

עובד יקיר

-

מנהל הגוש של הפקולטה למדעים מדויקים

אבי בן משה

-

סגן מנהל הגוש של הפקולטה למדעים מדויקים

ד"ר חיים סוכובסקי

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

משה שמילוביץ'

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

ד"ר ויקטור שלוחין

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

אדיר ויגדר

-

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

גילה סמרנסקי

-

רכזת מנהלית, ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

ד"ר שרלי פליישר

-

ביה"ס לכימיה

ד"ר רועי אמיר

-

ביה"ס לכימיה

ד"ר משה גרינולד

-

ביה"ס לכימיה

ד"ר אלה בוחלצב

-

ביה"ס לכימיה

ד"ר עמרי מורג

-

ביה"ס לכימיה

ד"ר בוגדו בלגורודסקי

-

ביה"ס לכימיה

ד"ר אלון נשרי

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

ד"ר גפן רונן-אלירז

-

ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

אריק קופיטמן

-

ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

אבי בזרוב

-

ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

יניב דוד פור

-

ביה"ס למדעי המתמטיקה

רוני בז'רנו

-

ספריית מדעים מדויקים והנדסה

שלומי ונטורה

-

מרכז החישובים

משה לוי

-

ננו

 

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive