הנחיות לנבחנים בזמן הבחינה

עודכן: 12.12.2022

 1. רשימות השיבוץ של הנבחנים לחדרי בחינות מתפרסמות ביום הבחינה כלהלן:
  במבואת  הפקולטה (בניין שנקר פיזיקה) - על המסכים ועל לוח המודעות הנמצא בקיר האחורי של המבואה.
  בבניין שרייבר - על לוחות המודעות בסמוך לחדר אב הבית.

 2. סטודנטים החייבים שכ"ל מתבקשים לפרוע את מלוא חובם לפני תחילת מועד הבחינות. סטודנט החייב שכ"ל לא יוכל  לראות את ציון הבחינה ואת מחברתו הסרוקה. איסור זה לא ישמש כעילה לאיחור בהגשת ערעור על ציון הבחינה.

 3. יש להגיע לבחינה רבע שעה לפני שעת ההתחלה. כניסת מאחרים לחדר הבחינה תותר רק במשך חצי שעה מתחילת הבחינה, וזאת בתנאי שאיש מן הנבחנים לא עזב את חדר הבחינה בפרק זמן זה.

 4. הזיהוי ע"י המשגיחים ייעשה באמצעות הצגת תעודה מזהה נושאת תצלום (תעודת סטודנט, תעודת זהות, רישיון נהיגה ממוחשב או דרכון).

 5. סטודנט שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את השאלון לידיו נחשב כמי שנבחן. סטודנט שהחליט לא לכתוב את הבחינה חייב להישאר בחדר הבחינה חצי שעה ממועד תחילתה ולהחזיר את המחברת והשאלון. ציון הבחינה של סטודנט כזה יהיה "0".

 6. עם כניסתו לחדר הבחינה יניח הנבחן את חפציו ליד המשגיח, לרבות מכשירי קשר ואמצעי תקשורת אלקטרונים אחרים, כשהם כבויים, יצטייד אך ורק בחומר המותר לשימוש בבחינה, יתיישב במקום שנקבע לו ע"י המשגיח ויימנע משיחות.

 7. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, פרט לחומר שהשימוש בו הותר על ידי המרצה.

 8. על הסטודנט לכתוב בבחינה בעט כחול או שחור. אין להשתמש בטיפקס למחיקה (ראה הנחיות נוספות בסעיף 15).

 9. במהלך הבחינה חל איסור מוחלט על הנבחן לעזוב את חדר הבחינה, כולל יציאה לשירותים ללא אישור וליווי של משגיח/ה. מותרת היציאה לשירותים רק לאחר 30 דקות מתחילת הבחינה. אסורה יציאה לשירותים במחצית השעה האחרונה של הבחינה. כל יציאה מן החדר תיעשה רק באישור המשגיח/ה.

 10. חל איסור מוחלט על נבחן לדבר או להחליף מידע באופן כלשהו עם נבחן אחר, או להסתכל בחומר שנכתב על-ידי נבחן אחר.

 11. יש להקפיד ולמלא את הפרטים האישיים על כל מחברת בחינה ו/או טופס בחינה בהתאם להנחיות המודפסות על דף השער. 

 12. על הנבחנים להישמע להנחיות של המשגיחים בבחינות.

 13. סטודנט אשר נכשל במועד א' או לא נגש למועד א' רשום באופן אוטומטי למועד ב'.
  סטודנט אשר קיבל ציון חיובי במועד א' ומעוניין להיבחן במועד ב', חייב להירשם דרך המידע האישי עד לסגירת ההרשמה, (ולאחר מכן) באמצעות טופס בקשה להבחן במועד ב' באתר הפקולטה > פניות לוועדות טפסים > בקשה לשיפור ציון עד 3 ימים לפני מועד הבחינה. סטודנט שלא יירשם בזמן, לא יהיה רשאי להיבחן במועד ב'. 

 14. נוהל קבלת מחברות בחינה (למעט בבחינות חסויות) והגשת ערעור: 
  מחברות הבחינה (הלא חסויות) ייסרקו ויוצגו לנבחן במידע האישי.

 15. על מנת להבטיח את איכות סריקת מחברת הבחינה על הנבחנים להקפיד על מילוי ההנחיות הבאות:

  1. אין לכתוב במחברת בעפרון.

  2. אין להשתמש בנוזל מחיקה (טיפקס).

  3. יש לכתוב במחברת בעט בצבע כחול או שחור בלבד, בכתב ברור ונקי.

  4. אין לכתוב בשוליים מעבר לקו האדום משני צדי הדף (שכן השוליים נחתכים בסריקה).

  5. אין לתלוש  דפים מן המחברת.

  6. חל איסור מוחלט לקרוע כל חלק שהוא מן המחברת.

  7. אם מחברת אחת אינה מספיקה למבחן יש לבקש מחברת נוספת (מחברת המשך). בתום הבחינה ימסור הנבחן אך ורק את מחברות הבחינה שקיבל מן המשגיח ואת שאלון הבחינה. אין להכניס לחומר המוחזר כל נייר אחר, ואין לשדך דפים למחברת.

  8. אין לכלול בחומר המוחזר חומר עזר שהותר לשימוש בבחינה (דפי נוסחאות, סיכומים וכו'). אם צורף חומר זה הוא לא יסרק ולא יוחזר לנבחן. כאשר מדובר בחומר שהוכן (ברשות) לפני הבחינה.

  9. אי הקפדה על ניקיון וכתב יד מרושל משפיעים על איכות הסריקה.

 16. הגשת ערעור
  הגשת ערעור תיעשה באמצעות אתר "מידע אישי לתלמידים". ניתן להגיש ערעור רק אם מחברת הבחינה נסרקה.​
  כמו  הבחינה, גם הערעור הוא אנונימי. אין לפנות למורה או למתרגל באופן אישי לפני הגשת ערעור.

 17. בחינות חסויות: במקרים בהם מתקיימות בחינות חסויות, לא ייסרקו הבחינות. כדי לצפות במחברות הבחינה לאחר בדיקתן ולהגיש ערעור, תתקיים חשיפת בחינות על ע"י המרצה או המתרגל. מועד החשיפה יפורסם על ידי המרצה או המתרגל.

 18. לידיעתכם - בחינות במועדים מיוחדים אינן נסרקות.

 


אנו מאחלים לכולכם הצלחה בבחינות,

מזכירות בחינות

דואר אלקטרוני של מזכירות בחינות

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>