מהלך הלימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" במסלול הרגיל בכימיה

עודכן: 26.07.2021

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

המסלול הרגיל

רשאי לפנות בבקשה להתקבל כמועמד למסלול זה מי שקיבל את התואר "מוסמך אוניברסיטה" במקצוע הכימיה או בשטח קרוב, באחד המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ, בציון משוקלל של 80 לפחות, והכין עבודת גמר שציונה הוא 85 לפחות.

תלמיד מאוניברסיטה בחו"ל צריך להיות בעל נתונים אשר לדעת הוועדה היחידתית הם מקבילים לאמור לעיל. הוועדה יכולה, במקרים מיוחדים, לאשר חריגה מן הציונים הנ"ל. על התלמיד להמציא שני מכתבי המלצה מאנשי סגל המעידים על התאמתו ללימודי דוקטורט.

בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" ללא עבודת גמר:

יתקבל כמועמד רק לאחר שיכין, במשך תקופה שלא תעלה על שנים עשר חודשים, פרויקט מחקר השקול מבחינת היקפו לעבודת גמר בתואר מוסמך וייבחן עליו. נדרש ציון ממוצע של 85 לפחות על העבודה והבחינה. על התלמיד להמציא שני מכתבי המלצה מאנשי סגל המעידים על התאמתו ללימודי דוקטורט.

 1. חובות תלמיד שלב א'

  1. תוכנית לימודים (קורסים)
   מכסת הקורסים הינה 18 ש"ס, מתוכם על המועמד להשלים תוך שנתיים, קורסים בהיקף של 10 ש"ס כפי שמטילה עליו הוועדה היחידתית. קורסים אלה נבחרים בדרך כלל מתוך תוכנית הקורסים לתואר מוסמך של בית הספר לכימיה. בנוסף, עליו להשתתף בסמינרים במשך כל מהלך לימודיו (8 ש"ס). ממוצע הציונים לשם זכאות לתואר "דוקטר לפילוסופיה" חייב להיות 80 ומעלה.

  2. תוכנית מחקר
   המועמד יגבש ויגיש תוך שנים עשר חודשים מיום קבלתו תוכנית מחקר באישור המנחה המיועד (ניתן, על פי בקשה מיוחדת, ובאישור הוועדה היחידתית, לדחות את מועד ההגשה בששה חודשים לכל היותר).
   התוכנית (בהיקף של עד 20 עמודים) תהא ערוכה לפי הסעיפים הבאים:

   1. תיאור נושא המחקר ומטרתו.

   2. סקירת המחקרים שנעשו בעבר בנושא על ידי אחרים ועל ידי המחבר.

   3. הרעיונות המנחים והנחת היסוד של המחקר.

   4. השיטות המוצעות לביצוע המחקר.

   5. התרומה המשוערת של המחקר לנושא הנדון בו.

   6. ביבליוגרפיה.

 2. מעבר למעמד של תלמיד שלב ב'
  ההצעה לתוכנית המחקר מועברת לוועדת הבוחנים, הבודקת את התוכנית ועורכת למועמד בחינה בעל פה. בבחינה נלקחות בחשבון ערכה המדעי של התוכנית והאפשרות הטכנית של ביצועה.

  המועמד יתקבל כתלמיד מחקר שלב ב' לאחר אישור התוכנית על ידי ועדת הבוחנים, הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>