מבנה הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם - .M.A

עודכן: 26.07.2021

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

תחומי הלימוד לתואר שני

 

תלמיד רשאי להתמקד באחד מתחומי הידע או בשילוב חלק או כל התחומים:

 

1. מסלול כללי הכולל את תחום הסביבה הפיזית: אקלים והידרוכימיה

תחום זה עוסק בלימוד התהליכים המתרחשים בסביבה הפיזית, וביחסי הגומלין ביניהם, ובינם לבין סביבת האדם. ניתן להתמקד באחד משני תחומים, בשילוב ביניהם או בשילובם עם תחומי הידע האחרים:

 1. אקלים וסביבה: קלימטולוגיה סינופטית, קלימטולוגיה רגיונלית, שינויי אקלים, קלימטולוגיה אורבנית, קלימטולוגיה יישומית ותכנון תואם אקלים.

 2. הידרוכימיה: הגורל הכימי, פיזיקלי וביולוגי של מזהמי מים שונים וכן פיתוח טכנולוגיות חדישות לסילוק ופירוק של מזהמים עמידים.
  בוגרי תחום זה יכולים להשתלב בעבודה בתחומי הסביבה השונים, אקלים, תכנון אקלימי, וכן בתחומי טיפול ושימור מקורות המים, איכות המים והקרקע וזאת במסגרות מוניציפאליות, ממשלתיות ופרטיות. 
  שם התואר המוענק: "מוסמך אוניברסיטה (M.A)  בגאוגרפיה וסביבת האדם".

 

2. התמחות בגאו-אינפורמטיקה

תחום ידע זה חוקר ומפתח שיטות לאיסוף, עיבוד, ניתוח, הדמיה ומידול של מידע מרחבי. התחום מתבסס על טכנולוגיות חדשניות, עיבוד מאגרי מידע גדולים (Big Data), עיבוד מידע אינטרנטי פתוח וכן איסוף וניתוח מידע מחיישנים ואמצעי תצפית הממוקמים על מטוסים ולוויינים. התכנית נועדה להקנות השכלה תאורטית ויישומית במערכות מידע גאוגרפיות (ממ"ג - GIS)  וחישה מרחוק. הלימודים בתחום מיושמים למגוון תחומי הגאוגרפיה והסביבה וכן לתחומים מדיסציפלינות אחרות. הביקוש לבוגרי התחום רב, הן בחברות פרטיות המתמחות ב-GIS ובחישה מרחוק והן במערכות ציבוריות (מוניציפאליות וממשלתיות) וביטחוניות.   
תעודת התואר השני של בוגרי ההתמחות בגאו-אינפורמטיקה תוענק תוך ציון ההתמחות כדלקמן: "מוסמך אוניברסיטה (MA) בגאוגרפיה וסביבת האדם התמחות בגאו-אינפורמטיקה". 

 

3. התמחות בלימודי סביבה, חברה ותכנון

התכנית ללימודי סביבה, חברה ותכנון הינה תכנית לימודים מובנית שמטרתה ליצור שפה משותפת, בין-תחומית, בנושאי סביבה וחברה תוך יישומה לתחום התכנון. התכנית נועדה להעמיק ולהעשיר את הידע והניסיון המחקרי והמעשי באמצעות לימודים תיאורטיים, רכישת כלים מתודולוגיים, המשלבים בין תחומי הסביבה החברה והתכנון, כולל התמחות במסגרת פרויקטים יישומיים. הלימודים בתכנית מכשירים להשתלבות בעבודה בתחום התכנון, בממשל המקומי ובגופים האחראים להתוויית מדיניות תכנונית כמו גם להמשך במסלול מחקרי.

התכנית מתאימה לגאוגרפים, מתכננים, אדריכלים, סוציולוגים, כלכלנים, משפטנים, למועמדים בעלי רקע בתחום הסביבה , לאנשים שעוסקים במקצועות התכנון, ממשל וסביבה או לבעלי מקצועות אחרים המעוניינים לרכוש ידע ומיומנות בתחומים אלו.

תעודת התואר השני של תלמידי התכנית סביבה, חברה ותכנון תוענק תוך ציון ההתמחות בנוסח: "מוסמך אוניברסיטה (.M.A) בגאוגרפיה וסביבת האדם התמחות בלימודי סביבה, חברה ותכנון". 

 

4. התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני-אזורי בשיתוף עם בית הספר לאדריכלות (החל משנה"ל תשפ"א)

המסלול הבין-תחומי התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני - אזורי בשיתוף עם בית הספר לאדריכלות מציע שילוב בין התכנים הנלמדים בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם בביה״ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ והתכנים הנלמדים בביה״ס לאדריכלות ע"ש עזריאלי בפקולטה לאמנויות.

מטרת ההתמחות היא ליצור מסגרת לימודים חדשנית שתקשר בין מקצועות הגאוגרפיה, התכנון העירוני והגאואינפורמטיקה לבין מקצועות האדריכלות והעיצוב העירוני ותאפשר לימודים אינטגרטיביים.

החידוש במסלול זה הוא באפשרות ללמוד לימודים אקדמיים תיאורטיים ומעשיים בתכנון ועיצוב עירוני ואזורי שהם אינטרדיציפלינרים, רחבים ומקיפים יותר מאשר מתאפשר כיום, ומגשרים בין תחומי עשייה ודעת המשולבים בדרכים רבות בפרקטיקה.

תואר במסלול זה יאפשר רישום בפנקס המתכננים של איגוד המתכננים בישראל.

שם התואר המוענק: "מוסמך אוניברסיטה" (M.A) בגאוגרפיה וסביבת האדם - התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני – אזורי.

 

 

מסלולי הלימודים

תלמידי החוג יכולים לבחור באחד מבין המסלולים הבאים: 

מסלול מחקרי (הכולל עבודת גמר) - מתמקד בפיתוח היכולת לבצע מחקר עצמאי הכולל כתיבת עבודת גמר לתואר שני, בהנחיית אחד מחברי הסגל.

 

מסלול עיוני (ללא עבודת גמר) - מתמקד בהקניית השכלה רחבה ומיומנויות מתודולוגיות ומקצועיות מגוונות, בין אם בתחום מוגדר ובין אם בשילוב בין תחומי הידע.

 

מסלול ישיר לדוקטורט - המיועד לתלמידים מצטיינים העומדים בקריטריונים הנדרשים בתקנון האוניברסיטה לתלמידי מחקר וכן עומדים בדרישות הקבלה המצוינות בתקנון היחידתי של ביה"ס למדעי כדור הארץ. 

 

 

משך הלימודים ומעבר ממסלול למסלול

במסגרת הלימודים לתואר שני ניתן לבחור במסלול מחקרי או במסלול עיוני, לימודי התואר השני במסלול המחקרי והעיוני יסתיימו בתוך שנתיים. תלמידים המעוניינים לעבור למסלול מחקרי לאחר תחילת הלימודים, יגישו בקשה לוועדת ההוראה של החוג (ע"ג טופס המיועד לכך) הכוללת את נושא המחקר ואת אישור אחד מחברי הסגל הבכיר בחוג לגאוגרפיה, המוכן להנחות את התלמיד בעבודת הגמר לתואר השני. 

 

תלמידי המסלול המחקרי יגישו את הצעת המחקר לעבודת הגמר עד סוף השנה הראשונה ללימודיהם בחוג, וזאת באישור המנחה. עבודת הגמר תוגש עד תום שנתיים מתחילת לימודי התואר השני. 

 

דרישות המסלול המחקרי:

 1. חובת שמיעה של 12 ש"ס לפחות בשנה הראשונה ללימודים, בציון ממוצע 85 ומעלה.

 2. הגשת הצעת מחקר לעבודת הגמר (עד תום השנה הראשונה), מאושרת על ידי המנחה.

 3. הגשת עבודת גמר (תזה) עד שנתיים מתחילת לימודי תואר שני ומותנה באישור הצעת המחקר.

 4. עמידה בבחינת הגמר בעל פה על עבודת הגמר.

 


מעבר מהמסלול המחקרי למסלול העיוני

תלמידים שסיימו שנת לימודים אחת  ולא הגישו הצעת מחקר עד תום הסמסטר השלישי ללימודים - יועברו למסלול העיוני.
 

 

בכל אחת מהתכניות לעיל, לימודי התואר השני כוללים:

 1. שלב הכשרה המחייב את כל התלמידים.

 2. שלב מתקדם בהתאם למסלול הלימודים הנבחר, מחקרי או עיוני.

 

מכסת השעות במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) היא 28 ש"ס ו-36 ש"ס במסלול העיוני (ללא עבודת גמר).

 

השלב המתקדם במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)

התלמידים יבחרו לעצמם מנחה בסמוך למועד ההרשמה, ובשיתוף עמו יבנו לעצמם תכנית לימודים בהתאם לתחום הידע שבחרו להתמחות בו. התלמידים מחויבים להגיש את הצעת המחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה, את עבודת הגמר (תזה) בתום שנתיים מתחילת לימודי התואר השני (מותנה באישור הצעת המחקר) וכן לעמוד בהגנה בעל פה על עבודת הגמר.

 

השלב המתקדם במסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

התלמידים יבנו לעצמם תכנית לימודים בהתאם לתכנית הלימודים הנבחרת ולפי התעניינותם. התלמידים מחויבים להגיש עבודה סמינריונית שניה (בנוסף לעבודה הסמינריונית הנדרשת בשלב ההכשרה) ולעמוד בבחינת גמר בע"פ עם סיום לימודיהם.

 

שלב ההכשרה (12-10 ש"ס)

המסלול המחקרי
(הכולל עבודת גמר)

המסלול העיוני
(ללא עבודת גמר)

סמינר מחלקתי (שני סמסטרים)

חובת נוכחות

חובת נוכחות

שיעור חובה: זרמים מתודולוגיים בחשיבה הגאוגרפית

2 ש"ס

2 ש"ס

סמינריונים

2 ש"ס (סמינריון אחד)

4 ש"ס (2 סמינריונים)

3 שיעורי בחירה והתמחות

6 ש"ס

 6 ש"ס

 

 

 

השלב המתקדם (24-18 ש"ס)

 

 

השלמת שיעורי בחירה והתמחות (על פי תכניות הלימודים)

18 ש"ס 

24 ש"ס 

 

 

 

בחינת גמר בע"פ

-

במסלול העיוני בלבד

עבודת גמר (תזה) + הגנה בע"פ

במסלול המחקרי בלבד

 

סה"כ

28 ש"ס 

36 ש"ס

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>