תוכנית לימודים דו-חוגית במדעי כדור הארץ ובמתמטיקה

עודכן: 02.08.2021

 

(שעות לשקלול: 150-148 ש"ס, מתוכן 75-73 ש"ס מדעי כדור הארץ ו-75 ש"ס במתמטיקה)

​​

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

מטרת התוכנית היא להקנות לתלמידים ידע בסיסי במדעי כדור הארץ, האטמוספירה ומערכת השמש תוך הדגשת היסודות המתמטיים והפיזיקליים. יתקבלו לתוכנית זו מועמדים אשר יעמדו בתנאי הקבלה של שני החוגים.

 

כמחצית ממספר השעות הסמסטריאליות הן מקרב קורסי החוג לגאופיזיקה, והמחצית השנייה מקרב קורסי בית הספר למדעי המתמטיקה.

 

בנוסף ללימודי החובה יש לבחור בחוג לגאופיזיקה קורסים שמוצעים לפי תחומי המחקר בחוג: גאופיזיקה, מדעי האטמוספירה ומדעים פלנטריים.  

 

גאופיזיקה

לתלמידים שמתעתדים ללמוד תואר שני באחד מהתחומים לעיל, מומלץ ללמוד את  המבואות והקורסים בתחום זה.

 

ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר.

תלמיד שיסיים לימודיו בתוכנית זו, יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" באחד משני החוגים הללו, אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית במדעי כדור הארץ ובמתמטיקה

 

שנה א'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים [1]

1

2

3

 

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

6

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א

4

3

7

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א

4

3

7

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ [8]

4

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 27

סה"כ שעות משוקללות: 27

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1104

 מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה [2]

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

6

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 - במקביל

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א

4

3

7

חדו"א 1א,

אלגברה לינארית 1א במקביל,

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1112

אלגברה לינארית 2א

4

2

6

אלגברה לינארית 1א

0341.1206

מבוא לגאופיזיקה

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ

0341.1200

מבוא למדעי האטמוספירה [5]

4

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 30

סה"כ שעות משוקללות: 30

 

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

4

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1  במקביל

0341.2000

מעבדת שדה בגאולוגיה (הקורס יתקיים במרוכז בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים)

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות

2

1

3

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים במקביל

0366.1123

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

2

1

3

מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

חדו"א 1א,

אלגברה לינארית 1א

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2010

מבוא להסתברות

3

2

5

חדו"א 2א במקביל,

אלגברה לינארית 2א במקביל,

מבוא לתורת הקבוצות,

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

0341.3105

מכניקת רצף גאופיזית - מוצקים

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

פיזיקה כללית ב1,

חדו"א 1א,

חדו"א 2א,

אלגברה לינארית 1א

0341.2301

מבוא למערכת השמש

4

 

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה כללית א'2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

 

סה"כ שעות לימוד: 12

סה"כ שעות משוקללות: 12

 

 

סמסטר א' / ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2103

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

3

1

4

חדו"א 2א,

אלגברה לינארית 2א

0366.2105

אנליזה נומרית 1

3

1

4

חדו"א 2א,

אלגברה לינארית 2א,

מבוא כללי למדעי המחשב או מבוא מורחב למדעי המחשב

0366.2123

תורת הפונקציות המרוכבות 1

3

1

4

חדו"א 2א

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

3

1

4

חדו"א 2א,

אלגברה לינארית 2א

0366.2180

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

3

1

4

חדו"א 3

 

סה"כ שעות לימוד: 20

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3207

גאודינמיקה

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה,

פיזיקה כללית א1,

פיזיקה כללית א2

0341.3214

עיבוד אותות גאופיזיים

3

 

3

מבוא לגאופיזיקה,

מחשבים לפיזיקאים,

אנליזה נומרית 1

0341.2009

מכניקת רצף גאופיזית - זורמים

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 9

סה"כ שעות משוקללות: 9

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.2206

טקטוניקה ואנליזה גאודטית

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה,

מכניקת הרצף - מוצקים

0341.3258

סייסמולוגיה של רעידות אדמה

3

 

3

גאודינמיקה,

מבוא לגאופיזיקה,

מכניקת הרצף - מוצקים

0341.2007

 

מעבדה במדעי כדור הארץ

4

 

4

שניים מבין: מבוא לגאופיזיקה,

מבוא למדעי האטמוספירה,

חדו"א 1א,

חדו"א 2א,

אלגברה לינארית 1א,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה

0366.3020

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1

3

1

4

חדו"א 4 במקביל,

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1, 

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 13

סה"כ שעות משוקללות: 13

 

 

סמסטר א' + ב'

 

בנוסף יש ללמוד בשנה ג' קורסי בחירה  מתוך רשימה המופיעה בביה"ס למדעי המתמטיקה, לפי הפירוט הבא:

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.xxxx

קורסי בחירה במתמטיקה

9

 

9

 

0366.xxxx

סמינר במתמטיקה

4

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 13

סה"כ שעות משוקללות: 13

 

רשימת קורסי בחירה במדעי כדור הארץ שנים ב' / ג'

 

להלן רשימת קורסי הבחירה לפי תחומים. ניתן לקחת קורסי בחירה החל משנה ב'.

יש לבחור 8-6 שעות:

 

סמסטר א' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.2005

פיזיקה של האטמוספירה [5]

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה

0341.3106

מבוא ללוויינות

2

 

2

מבוא למערכת השמש

 
 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3229

מבוא למטאורולוגיה דינמית

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה,

מכניקת הרצף - זורמים,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

 

 

 


 

[1]   תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה. הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[2]   הקורס מקביל לקורס פרקים בפיזיקה קלאסית שנלמד בשנים עברו.

[3]   השם הקודם - "גאולוגיה סטרקטורלית".

[4]   השם הקודם במערכת - "מכניקה מסלולית בסיסית" ונוספה שעה כי נוסף פרק מקורס שירד – "כדור הארץ כפלנטה".

[5]   הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[6]   הקורס לא יילמד בתשפ"ב.

[7]   השם הקודם: "גאולוגיה סטרקטורלית".

[8]  הקורס יתקיים בזום.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>