תוכנית לימודים חד-חוגית בכימיה - מסלול מחקרי

עודכן: 31.08.2021

 

(שעות לימוד: 182 ש"ס, שעות לשיקלול: 177 ש"ס)

 

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

מרכזי התוכנית: פרופ' יורם זלצר ופרופ' רומן דוברובצקי

 

המסלול המחקרי לכימיה מיועד לתלמידים מצטיינים הרואים את המשך דרכם במחקר מתקדם בכימיה או בתחומים קרובים כגון ביולוגיה ומדע החומרים. תוכנית הלימודים מתבססת על תוכנית הלימודים החד-חוגית בכימיה תוך הרחבה והעמקה של היבטים מחקריים, אפשרות ביצוע של שני פרויקטי מחקר בקבוצות שונות בבית הספר לכימיה, השתתפות בקורסי בחירה כבר בשנת הלימודים השנייה, והשתתפות בקורסים לתארים מתקדמים בשנת הלימודים השלישית (אשר יזכו להכרה בלימודי התארים המתקדמים**). מנחים אישיים ילוו את תלמידי המסלול במהלך התואר. ההשתתפות בתוכנית תצוין בגיליון הציונים של התלמידים. תלמידי המסלול יזכו לעדיפות בקבלה למסלול הישיר לדוקטורט באוניברסיטת תל-אביב.

 

תנאי הרשמה:

ציון התאמה 700 ומעלה

 

תנאי קבלה ומעבר:

התלמידים למסלול ייבחרו לאחר מיון ראשוני וראיון אישי. מספר תלמידי המסלול ייקבע ע"י בית הספר לכימיה.

המעבר משנה לשנה יותנה בציון ממוצע גבוה (לא פחות מ-90).  

לתלמידים מצטיינים מהתוכנית החד-חוגית או מהתוכניות הדו-חוגיות שיסיימו שנה א' בממוצע ציונים גבוה במיוחד אשר ייקבע ע"י בית הספר לכימיה (90 ומעלה), תינתן אפשרות להצטרף לתוכנית בשנה ב'. המעבר מותנה בראיון אישי.

 

תוכנית הלימודים:

סה"כ היקף הלימודים בפועל לתואר הוא 182 ש"ס *, הכוללות את תוכנית הליבה במסלול החד-חוגי בכימיה ובנוסף, השתתפות בקורסים ייחודיים וקורסים מחקריים.  הקורסים הייחודיים יכללו: א. סמינרים (האחד בשנת הלימודים השנייה והשני בשנת הלימודים השלישית), בסה"כ 2 ש"ס לקרדיט,  שבהם יקבלו תלמידי המסלול הרצאות מאנשי מדע אודות נושאי מחקרם; ב. קריאה מודרכת של מאמרים ע"י הסטודנטים, בהדרכת אנשי הסגל של ביה"ס לכימיה (אחת בכל שנה, סה"כ 6 ש"ס לקרדיט). הקורסים המחקריים יכללו אפשרות השתתפות בפרויקט מחקר נוסף (על האחד המופיע כבר בתוכנית הלימודים הרגילה), וכן אפשרות השתתפות בקורסים לתואר מתקדם.  צירופי הנקודות האפשריים של קורסים אלה: 6 ש"ס פרויקט מחקר + 4 ש"ס בקורסים לתואר מתקדם, או 10 ש"ס בקורסים לתואר מתקדם.  הנקודות בקורסים לתואר מתקדם יוכרו לקרדיט, אם ימשיכו התלמידים את לימודיהם לתואר שני או לדוקטורט במסלול הישיר באוניברסיטת תל-אביב ורק אם תהיינה מעבר למכסת השעות לתואר ראשון.

מרכזי המסלול ילוו אישית את התלמידים שיתקבלו לתוכנית במהלך לימודי התואר.

כל סטודנט בתוכנית יוכל להעמיק את ידיעותיו בתחום המחקר שמעניין אותו על ידי לימוד קורסים מתקדמים, ביצוע פרויקטי מחקר וקבלת הדרכה אישית על ידי חוקרי הפקולטה.

 

מבנה הלימודים במסלול המחקרי

תוכנית הלימודים בנויה באופן הבא:

 1. קורסי חובה המקנים ידע הכרחי, בסיסי וכללי. קורסי החובה מתרכזים ברובם בשתי שנות הלימוד הראשונות. בנוסף לקורסי החובה במסלול החד-חוגי בכימיה ישתתפו תלמידי המסלול המחקרי בקורסים הבאים:

  1. שנה א': קריאה מודרכת קבוצתית של מאמרי מחקר, אחד בסמסטר (2 נקודות זכות)

  2. שנה ב': סמינר (1 נק' זכות); קריאה מודרכת (2 נק' זכות)

  3. שנה ג':  סמינר (1 נק' זכות); קריאה מודרכת (2 נק' זכות).

 2. קורסי בחירה המשלימים את לימודי היסוד ומאפשרים לתלמיד להתמקד בתחומי התמחות מסוימים. קורסים אלה מרוכזים בעיקר בשנת הלימודים השנייה והשלישית.  

 

קורסי הבחירה המוצעים לתלמידי המסלול 

 1. התלמיד ישתתף בקורסי בחירה בהיקף 44 ש"ס. תלמיד המסלול רשאי להשתתף בקורסים עד להיקף של 10 ש"ס מתוך תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה, אשר הותרו על ידי ועדת ההוראה. שעות אלה תיזקפנה לזכות התלמיד אם ימשיך את לימודיו לתואר "מוסמך אוניברסיטה" או לתואר "דוקטור" במסלול הישיר, רק אם תהיינה מעבר למכסת השעות לתואר ראשון.

 2. תלמיד שנה ב' רשאי (באישור ועדת הוראה) להשתתף בקורסי בחירה מתוך רשימת הקורסים של שנה ג'. קורסים אלו יוכרו לצורך חישוב מספר שעות הבחירה הנדרשות.

 3. עד שני פרויקטי מחקר (ניסיוניים או תיאורטיים), אשר כל אחד מבניהם שווה ערך ל-6 ש"ס, יתבצעו במסגרת בית הספר לכימיה. ניתן יהיה לבצע את הפרויקט הראשון בחופשת הקיץ לפני השנה השלישית לאחר הסדנה לכימיה. פרויקט מחקר שייעשה במסגרת אחרת, לא יוכר. בסיום הפרויקט חובה להגיש עבודה מסכמת בכתב. השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

קורס/י בחירה בהיקף של 4-2 ש"ס, יילמדו בפקולטה למדעים מדויקים, בחוג שאינו כימיה, בפקולטות למדעי החיים, לרפואה, להנדסה או בחוג להוראת המדעים בבית הספר לחינוך (במסגרת מקבץ לימודים לקראת תעודת הוראה בכימיה, העוסק בהוראת הכימיה בחטיבה העליונה. קורסים אלה ניתנים מעת לעת).

 

 

*  לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס (תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

** אם ניתן להכיר בהם כ"קורסים עודפים" בתוכנית הרגילה.

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בכימיה - מסלול מחקרי

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את סילבוס הקורס ושיבוצו במערכת השעות.

 

סמסטר א' + סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1800

מעבדה בפיזיקה א'

4

 

3

 

 

סה"כ שעות לימוד: 4

סה"כ שעות משוקללות: 3

 

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

4

 

0351.1810

פיזיקה כללית א'1

4

2

6

 

0366.1124

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג'

4

2

6

 

0366.1130

אלגברה לינארית 1ג'

3

2

5

 

 

סה"כ שעות לימוד: 29

סה"כ שעות משוקללות: 28

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1100

תכנות

2

1

3

 

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

 

7

7

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה במקביל

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

3

כימיה כללית 1

0351.1812

פיזיקה כללית א'2

4

2

6

פיזיקה כללית א'1

0351.1825

קינטיקה

2

1

3

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

חדו"א 1ג'

0351.1826

קריאה מודרכת

2

 

2

 

0366.1125

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ג'

2

2

4

חדו"א 1ג',

אלגברה לינארית 1ג'

0351.1115

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

4

חדו"א 1ג',

אלגברה לינארית 1ג' וחדו"א 2ג' במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 32

סה"כ שעות משוקללות: 32

 

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0300.5031

מבוא לביולוגיה לכימאים

1

 

1

מומלץ כקורס בחירה לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף

0351.2000

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות, מבוא לכימיה אורגנית ותכנות)

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

5

כימיה כללית 1,

מבוא לכימיה אורגנית

0351.2803

פיזיקה כללית ב'1

3

2

5

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

חדו"א 1ג',

חדו"א 2ג',

אלגברה לינארית 1ג',

מעבדה בפיזיקה ב'1 במקביל

0351.2804

מעבדה בפיזיקה ב'1

 

4

4

מעבדה בפיזיקה א', 

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

חדו"א 1ג',

חדו"א 2ג',

אלגברה לינארית 1ג',

פיזיקה כללית ב'1 במקביל

0351.2814

מעבדה בכימיה 2

 

7

7

מעבדה בכימיה 1,

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה

0351.2826

ו/או

0351.4501

או

0351.4601

קריאה מודרכת [1] 

ו/או

סמינר בכימיה אורגנית [1]

או

סמינר בכימיה פיזיקלית [1]

2

 

1

 

1

2

 

1

 

 

 

 
 

סה"כ שעות לימוד: 31-28

סה"כ שעות משוקללות: 31-28

 

 

סמסטר א' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2512

שיטות מתמטיות בכימיה [2]

3

2

4

חדו"א 1ג',

חדו"א 2ג', א

לגברה לינארית 1ג'

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2206

קוונטים וקשר כימי

5

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות, מבוא לכימיה אורגנית ותכנות),

תרמודינמיקה,

פיזיקה כללית ב'1

0351.2210

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

 

4

4

קורסי שנה א' (פרט לתכנות ומבוא לכימיה אורגנית),

תרמודינמיקה,

פיזיקה כללית ב'1

0351.2212

אופקים בכימיה [3]

2

 

1

 

0351.2302

מעבדה בכימיה אורגנית

 

8

 

8

כימיה אורגנית 1,

מעבדה בכימיה 1,

כימיה אורגנית 2 במקביל

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

5

כימיה אורגנית 1

0351.2820

ביוכימיה לכימאים (תש"ף)

3

1

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2 במקביל,

מבוא לביולוגיה לכימאים

0351.2826

ו/או

0351.4502

או

0351.4602

קריאה מודרכת [1] 

ו/או

סמינר בכימיה אורגנית [1] 

או

סמינר בכימיה פיזיקלית [1] 

2

 

1

 

1

2

 

1

 

1

 

 
 

סה"כ שעות לימוד: 33-30

סה"כ שעות משוקללות: 30-27

 

 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

 

4

4

מעבדה בפיזיקה א,

פיזיקה כללית ב'1,

על בסיס מקום פנוי

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3002

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.3208

מבוא לספקטרוסקופיה

2

1

3

קוונטים וקשר כימי

0351.3816

מעבדה בכימיה פיזיקלית 2

 

4

4

קוונטים וקשר כימי,

תרמודינמיקה,

קינטיקה,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

מבוא לספקטרוסקופיה במקביל

0351.3826

ו/או

0351.4501

או

0351.4601

קריאה מודרכת [6]             

ו/או   

סמינר בכימיה אורגנית [6] 

 או

סמינר בכימיה פיזיקלית [6]

2

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

 

סה"כ שעות לימוד: 10-7

סה"כ שעות משוקללות: 10-7

 

 

סמסטר א' - קורסי בחירה

 

יש לבחור קורסים בהיקף 44 ש"ס. חובה לבחור בשתיים מבין שלוש המעבדות הבאות: 'מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית', 'מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית', 'מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית'. ניתן לבחור במעבדה שלישית נוספת.

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2512

שיטות מתמטיות בכימיה [7]

3

2

4

חדו"א 1ג',

חדו"א 2ג',

אלגברה לינארית 1ג'

0351.3001

יישומי מחשב למדעים

4

 

4

תכנות

0351.3108

סימטריה

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

קורסי מתמטיקה של שנה א'

0351.3111

עקרונות סינתזה אורגנית

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3113

מבוא לתופעות אקראיות [8]

3

 

3

מומלץ תרמודינמיקה סטטיסטית במקביל,

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה או קורס מקביל באישור ועדת הוראה

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית

 

3

1

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3209

תרמודינמיקה סטטיסטית

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3212

כימיה קוונטית

4

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3305

מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית

 

11

11

מעבדה בכימיה אורגנית,

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית במקביל

0351.3308

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר) [9]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3332

פרויקט מחקר 2 [9]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3402

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

2

 

2

קורסי הכימיה של שנה א'

0351.3410

טכנולוגיה ומקורות הספק אלקטרוכימיים

2

 

2

כימיה כללית 1

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.3408

כימיה אי-אורגנית מתקדמת

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3826

ו/ או

0351.4502

או

0351.4602

קריאה מודרכת [10]        

ו/ או                

סמינר בכימיה אורגנית  [10]

 או

סמינר בכימיה פיזיקלית  [10]              

2

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

 

סה"כ שעות לימוד: 5-2

סה"כ שעות משוקללות: 5-2

 

 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

 

4

4

מעבדה בפיזיקה א',

פיזיקה כללית ב' 1,

על בסיס מקום פנוי

0351.3114

נושאים בכימיה סביבתית

2

 

2

 

0351.3203

כימיה אורגנית פיזיקלית [11], [12]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מעבדה בכימיה אורגנית

0351.3206

מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית

 

6

6

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי,

ואחד משני הקורסים: כימיה קוונטית או תרמודינמיקה סטטיסטית

0351.3217

מבוא לתורת המצב המוצק

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3302

כימיה אורגנית מתקדמת [11] 

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט) מחקר [13]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3332

פרויקט מחקר 2 [13]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3407

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

 

4

4

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

0351.3409

פרקים נבחרים בכימיה פיזיקלית [2]

 

 

 

קוונטים וקשר כימי,

מבוא לספקטרוסקופיה

0351.3411

תולדות הכימיה

2

 

2

 

0351.3819

כימיה של סוכרים [14]

2

 

2

כימיה אורגנית 2

0351.3820

אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות [15], [16]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

קוונטים וקשר כימי

0351.3220

כוחות בין מולקולאריים במערכות כימיות וביולוגיות [19]

2

 

2

תרמודינמיקה
 

 

קורסים מתואר "מוסמך אוניברסיטה" הפתוחים לתלמידי שנה ג' [17], [18]

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.4054

תכונות פיזיקליות של ננו-מבנים [19]

2

 

2

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

פיזיקה כללית ב'1,

קוונטים וקשר כימי,

מומלץ מבוא למצב מוצק

0351.4055

דינמיקה של נוזלים מורכבים

3

 

3

תרמודינמיקה,

תרמודינמיקה סטטיסטית,

מומלץ מבוא לתופעות אקראיות

0351.4057

סימולציות מולקולריות

3

 

3

קורסי מתמטיקה ופיזיקה של שנה א',

תכנות,

קוונטים וקשר כימי,

תרמודינמיקה סטטיסטית

0351.4101

מבוא לדינמיקה כימית

2

 

2

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.4110

עקרונות בסיסיים בפורמולציות אגרו כימיות [19]

2

 

2

כימיה אורגנית 1, 2,

קינטיקה,

תרמודינמיקה או קורסים מקבילים ברפואה, הנדסה באישור מרכזי הקורס

0351.4140

כימיה סופראמולקולרית: ממולקולה בתמיסה למערכות ננומטריות

2

 

2

 

0351.4810

מעבדה בכימיה חישובית [20]

 

5

5

 

 0351.4820

תהודה מגנטית גרעינית בכימיה ובביו-רפואה [21],  [19]

3

 

3

 

0351.4821

ספקטרוסקופיה מתקדמת [19]

3

 

3

קוונטים וקשר כימי

0351.4822

תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה [19]

3

 

3

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

 

 

 


 

[1]    בשנה ב', בסמסטר א' או ב', יש להירשם לסמינר אחד ולקריאה מודרכת אחת, בהיקף כולל של 3 ש"ס.

[2]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה פיזיקלית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[3]    הקורס יילמד באנגלית.  תלמידים שלמדו את הקורס "אופקים בכימיה" שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה.

[4]   לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף.

[5]   חלק מהקורסים ברשימה זו ניתנים אחת לשנתיים.

[6]    בשנה ג', בסמסטר א' או ב', יש להירשם לסמינר אחד ולקריאה מודרכת אחת, בהיקף כולל של 3 ש"ס.

[7]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה פיזיקלית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[8]    הקורס יילמד באנגלית.

[9]    השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

[10]   בשנה ג', בסמסטר א' או ב', יש להירשם לסמינר אחד ולקריאה מודרכת אחת, בהיקף כולל של 3 ש"ס.

[11]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת תואר "מוסמך אוניברסיטה".

[12]   תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[13]   השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

[14]    הקורס יילמד באנגלית.

[15]   תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[16]   קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת תואר "מוסמך אוניברסיטה".

[17]   חלק מהקורסים ברשימה זו ניתנים אחת לשנתיים.

[18]   ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.

[19]   לא יילמד בתשפ"ב.

[20]   על בסיס מקום פנוי.

[21]   מי שלמד את הקורס תהודה מגנטית גרעינית (תמ"ג) בכימיה ובביו-רפואה שמספרו 0351.3115 לא יכול ללמוד קורס זה.

[22]   חלק מהקורסים ברשימה זו ניתנים אחת לשנתיים.

[23]   ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.

[24]   לתלמידים שהחלו לימודיהם משנת תש"ף (מחליף את קורס 0351.2809).

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>