תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובחוג נוסף מפקולטה אחרת

עודכן: 31.08.2021

 

(שעות לימוד: 87 ש"ס, שעות לשיקלול: 84 ש"ס בכימיה בלבד)

 

הוספת קורסים במסגרת "שאר רוח", תלויה בחוג הנוסף.

 

 

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

תוכנית לימודים זו, מורכבת מלימודים בשני חוגים בהיקף דומה. בהתאם לכך העיתוי והסדר של לימודי הכימיה בתוכנית הינו גמיש משל לימודי הכימיה בתוכנית החד-חוגית, מה שמקל על ההתקדמות בלימודי החוג השני. יחד עם זאת, מחויב התלמיד בקורסים בסיסיים המהווים דרישות קדם לקורסים מתקדמים יותר ולכן סדר לימוד הקורסים ייעשה באמצעות ייעוץ אישי ויהיה כפוף לאישור ועדות ההוראה המתאימות.

 

תוכנית הלימודים בחוג לכימיה היא בהיקף של 87 ש"ס מתוכן 83 ש"ס הן קורסי חובה והשאר קורסי בחירה לתואר בוגר של בית הספר לכימיה המוצעים לתוכנית זו.

 

תלמיד אשר יסיים לימודיו בתוכנית הדו-חוגית יוכל להמשיך לימודיו לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה לאחר לימודי השלמה מתאימים. ועדת ההוראה לתואר מוסמך תקבע את מכסת לימודי ההשלמה בהתאם לתחום ההתמחות.

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובחוג נוסף מפקולטה אחרת

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

4

 

0351.1810

פיזיקה כללית א'1

4

2

6

 

0366.1124

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג'

4

2

6

 

0366.1130

אלגברה לינארית 1ג'

3

2

5

 

 

סה"כ שעות לימוד: 29

סה"כ שעות משוקללות: 28

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

 

7

7

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה במקביל

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

3

כימיה כללית 1

0351.1812

פיזיקה כללית א'2

4

2

6

פיזיקה כללית א'1

0351.1825

קינטיקה

2

1

3

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

חדו"א 1ג'

0366.1125

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ג'

2

2

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג',

אלגברה לינארית 1ג'

 

סה"כ שעות לימוד: 23

סה"כ שעות משוקללות: 23

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2000

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדה ומבוא לכימיה אורגנית)

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

5

כימיה כללית 1,

מבוא לכימיה אורגנית

0351.2510

מבוא לגלים

2

1

3

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2

 

סה"כ שעות לימוד: 14

סה"כ שעות משוקללות: 14

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2206

קוונטים וקשר כימי

5

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדה ומבוא לכימיה אורגנית),

 תרמודינמיקה,

 מבוא לגלים

0351.2212

אופקים בכימיה [1]

2

 

1

 

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

5

כימיה אורגנית 1

 

סה"כ שעות לימוד: 14

סה"כ שעות משוקללות: 12

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.3002

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.3208

מבוא לספקטרוסקופיה

2

1

3

קוונטים וקשר כימי

 

סה"כ שעות לימוד: 3

סה"כ שעות משוקללות: 3

 

 

סה"כ 4 שעות בחירה בשני הסמסטרים מתוך רשימת הקורסים הבאה:

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3108

סימטריה

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

קורסי מתמטיקה שנה א'

0351.3111

עקרונות סינתזה אורגנית

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3113

מבוא לתופעות אקראיות [2]

3

 

3

מומלץ ללמוד תרמודינמיקה סטטיסטית במקביל'

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה או קורס מקביל באישור ועדת הוראה

0351.3203

כימיה אורגנית פיזיקלית  [6],  [7]

 

 

 

 

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית

3

1

4

קינטיקה, תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3209

תרמודינמיקה סטטיסטית

3

 

3

קינטיקה, תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3212

כימיה קוונטית

4

 

4

קינטיקה, תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3217

מבוא לתורת המצב המוצק

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3220

כוחות בין מולקולאריים במערכות כימיות וביולוגיות [5]

2

 

2

תרמודינמיקה

0351.3302

כימיה אורגנית מתקדמת [4]

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3308

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3402

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

2

 

2

קורסי הכימיה של שנה א'

0351.3407

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

 

4

4

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

0351.3408

כימיה אי-אורגנית מתקדמת

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3409

פרקים נבחרים בכימיה פיזיקלית [8]

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

מבוא לספקטרוסקופיה

0351.3410

טכנולוגיה ומקורות הספק אלקטרוכימיים

2

 

2

כימיה כללית 1

0351.3411

תולדות הכימיה

2

 

2

 

0351.3820

אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות [3], [4]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

קוונטים וקשר כימי

0351.4054

תכונות פיזיקליות של ננו-מבנים [5]

2

 

2

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

פיזיקה כללית ב'1,

קוונטים וקשר כימי,

מומלץ מבוא למצב מוצק

0351.4057

סימולציות מולקולריות

3

 

3

קורסי מתמטיקה ופיזיקה שנה א',

תכנות,

קוונטים וקשר כימי,

תרמודינמיקה סטטיסטית

0351.4101

מבוא לדינמיקה כימית

2

 

2

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.4110

עקרונות בסיסיים בפורמולציות אגרו-כימיות [5]

2

 

2

כימיה אורגנית 1, 2,

קינטיקה

תרמודינמיקה

או קורסים מקבילים ברפואה/הנדסה באישור מרכזי הקורס

0351.4822

תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה [5]

3

 

3

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

 

 

 


 

[1]    הקורס יילמד באנגלית. תלמידים שלמדו את הקורס "אופקים בכימיה" שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה.

[2]    הקורס יילמד באנגלית.

[3]    תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[4]   קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[5]    לא יילמד בתשפ"ב.

[6]    תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[7]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[8]    קורס זה הינו חובה ללימודי כימיה פיזיקלית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>