תוכנית הלימודים הדו-חוגית בכימיה ובמתמטיקה

עודכן: 31.08.2021

 

(שעות לימוד: 159-154 ש"ס, לשיקלול: 155-150 ש"ס)

 

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

יועצת התוכנית:
פרופ' יעל רויכמן, ביה"ס לכימיה.

 

תוכנית לימודים זו מורכבת מ-

  1. קורסים בכימיה בהיקף 89-86 ש"ס, לשיקלול: 85-82 ש"ס (מתוכן 8-5 ש"ס קורסי בחירה).

  2. קורסים במתמטיקה בהיקף 70-68 ש"ס (מתוכן 12-10 ש"ס קורסי בחירה).

 

 

 

 

 

תוכנית הלימודים הדו-חוגית לתואר "בוגר אוניברסיטה" בכימיה ובמתמטיקה

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

4

 

0351.1810

פיזיקה כללית א'1

4

2

6

 

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

7

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

7

 

 

סה"כ שעות לימוד: 32

סה"כ שעות משוקללות: 31

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

7

 

7

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה במקביל

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

3

כימיה כללית 1

0351.1812

פיזיקה כללית א'2

4

2

6

פיזיקה כללית א'1

0351.1825

קינטיקה

2

1

3

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

חדו"א 1א'

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

7

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א',

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

6

אלגברה לינארית 1א'

 

סה"כ שעות לימוד: 32

סה"כ שעות משוקללות: 32

 

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים  [7]

 

 

4

 

0351.1811

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

 

0351.2000

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית)

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

5

כימיה כללית 1,  

מבוא לכימיה אורגנית

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות

2

1

3

 

0366.1123

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

2

1

3

מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א'

0366.2103

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

3

1

4

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א'

 

סה"כ שעות לימוד: 25

סה"כ שעות משוקללות: 24

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2206

קוונטים וקשר כימי

5

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית),

תרמודינמיקה

0351.2210

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

4

 

4

קורסי שנה א' (פרט למבוא לכימיה אורגנית(,

תרמודינמיקה,  

מעבדה בפיזיקה א'1

0351.2212

אופקים בכימיה  [1]

2

 

1

 

0351.2302

מעבדה בכימיה אורגנית

8

 

8

כימיה אורגנית 1,

מעבדה בכימיה 1,

כימיה אורגנית 2 במקביל

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

5

כימיה אורגנית 1

0366.2010

מבוא להסתברות

3

2

5

חדו"א 2א' במקביל,

אלגברה לינארית 2א',

מבוא לתורת הקבוצות,

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

 

סה"כ שעות לימוד: 35

סה"כ שעות משוקללות: 33

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.3002

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.3208

מבוא לספקטרוסקופיה

2

1

3

קוונטים וקשר כימי

0366.2105

אנליזה נומרית

3

1

4

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א',

מבוא כללי למדעי המחשב או מבוא מורחב למדעי המחשב

0366.2123

תורת הפונקציות המרוכבות 1

3

1

4

חדו"א 2א'

0366.xxxx

סמינר במתמטיקה

4

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 15

 

 

סמסטר א'- בחירה

סה"כ 8-5 ש"ס קורסי בחירה בכימיה מתוך רשימות הקורסים בסמסטר א' ו-ב':

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2803

פיזיקה כללית ב'1

3

2

5

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

אלגברה לינארית 1א',  

חדו"א 1א',

חדו"א 2א'

0351.3108

סימטריה

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

קורסי מתמטיקה של שנה א'

0351.3113

מבוא לתופעות אקראיות [2]

3

 

3

מומלץ ללמוד תרמודינמיקה סטטיסטית במקביל,

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה או קורס מקביל באישור ועדת הוראה

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית

3

1

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3209

תרמודינמיקה סטטיסטית

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3212

כימיה קוונטית

4

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3308

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3402

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

2

 

2

קורסי הכימיה של שנה א'

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר) [8]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3816

מעבדה בכימיה פיזיקלית 2

4

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

מבוא לספקטרוסקופיה במקביל

0351.4054

תכונות פיזיקליות של ננו-מבנים 5

2

 

2

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

פיזיקה כללית ב'1,

קוונטים וקשר כימי,

מומלץ מבוא למצב מוצק

0351.4110

עקרונות בסיסיים בפורמולציות אגרו-כימיות [5]

2

 

2

כימיה אורגנית 1, 2,

קינטיקה

תרמודינמיקה

או קורסים מקבילים ברפואה/הנדסה באישור מרכזי הקורס

0351.3410

טכנולוגיה ומקורות הספק אלקטרוכימיים

2

 

2

כימיה כללית 1

 
 
 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.3203

כימיה אורגנית פיזיקלית [3], [4]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מעבדה בכימיה אורגנית

0351.3217

מבוא לתורת המצב המוצק

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3302

כימיה אורגנית מתקדמת [3]

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר) [8]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3407

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

4

 

4

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

0351.3408

כימיה אי-אורגנית מתקדמת

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3409

פרקים נבחרים בכימיה פיזיקלית 6

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

מבוא לספקטרוסקופיה

0351.3411

תולדות הכימיה

2

 

2

 

0351.3820

אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות [4] ,[3]  

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

קוונטים וקשר כימי

0351.3220

כוחות בין מולקולאריים במערכות כימיות וביולוגיות 5

2

 

2

תרמודינמיקה

0351.4057

סימולציות מולקולריות

3

 

3

קורסי מתמטיקה ופיזיקה שנה א',

תכנות,

קוונטים וקשר כימי,

תרמודינמיקה סטטיסטית

0351.4101

מבוא לדינמיקה כימית

2

 

2

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.4822

תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה 5

3

 

3

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

 

 

קורסי בחירה במתמטיקה

 

סמסטר א' + ב'

 

סה"כ 13-11 ש"ס קורסי בחירה במתמטיקה מתוך רשימות הקורסים בסמסטר א' ו-ב':

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0365.2100

הסתברות למדעים

3

2

4

מבוא להסתברות,

חדו"א 2א'

0366.2106

פונקציות ממשיות

3

1

4

חדו"א 1א'

0366.2115

טופולוגיה

3

1

4

מבוא לתורת הקבוצות,

חדו"א 1א'

0366.2132

תורת החבורות 9

3

1

4

אלגברה לינארית 2א'

0366.2133

תורת השדות ותורת גלואה[10]  

3

1

4

אלגברה ב'1

0366.2140

תורת המספרים

3

1

4

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

3

1

4

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

0366.2180

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

3

1

 

חדו"א 3

0366.2219

גיאומטריה דיפרנציאלית

3

1

4

אלגברה לינארית 2א',

 חדו"א 3 או במקביל

0366.3020

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1

3

1

4

חדו"א 4,

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1,

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל

0366.3117

יסודות בתורת ההצגות[11]  

3

 

3

אלגברה ב'1

0366.3291

מבוא לגיאומטריה אלגברית

3

 

3

אלגברה ב'1,

אלגברה ב'2 במקביל

0366.3292

יסודות באלגברה קומוטטיבית[12]  

3

1

4

אלגברה ב'1,

אלגברה ב'2 במקביל

 
 
 
 

 

[1]   הקורס יילמד באנגלית.  תלמידים שלמדו את הקורס "אופקים בכימיה" שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה.

[2]    הקורס יילמד באנגלית.

[3]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[4]    תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[5]   לא ילמד בתשפ"ב.

[6]   קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה פיזיקלית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[7]   תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה. הקורס יילמד באנגלית.

[8]   השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

[9]   החל משנת תשפ"ב הקורס אלגברה ב1 שונה לתורת החבורות. מספר הקורס והיקף השעות ללא שינוי.

[10]  החל משנת תשפ"ב הקורס אלגברה 2 שונה לתורת השדות ותורת גלואה. מספר הקורס והיקף השעות ללא שינוי.

[11]   החל משנת תשפ"ב הקורס הצגות של חבורות סופיות שונה ליסודות בתורת ההצגות. מספר הקורס והיקף השעות ללא שינוי.

[12]  החל משנת תשפ"ב הקורס אלגברה ב3 שונה ליסודות באלגברה קומוטטיבית. מספר הקורס והיקף השעות ללא שינוי.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>