תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובביולוגיה

עודכן: 31.08.2021

 

(סה"כ שעות לימוד: 175 ש"ס, מתוכן 103 ש"ס בכימיה,

שעות לשיקלול: 171 ש"ס, מתוכן 99 ש"ס בכימיה)

 

שעות "שאר רוח" כלולות בשעות הלימוד בביולוגיה (4 ש"ס).

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

מרכזי התוכנית:

פרופ' מיכה פרידמן - ביה"ס לכימיה

פרופ' גלי פארג - הפקולטה למדעי החיים

 

מטרת התוכנית היא להכשיר בוגרי אוניברסיטה המשלבים ידע הן בכימיה והן בביולוגיה. שילוב זה מהווה בסיס חשוב למחקרים החדשניים, הן בתחומי המדע הבסיסי והן במדע היישומי. הבנת הבסיס הכימי לתהליכים הביולוגיים מהווה מפתח לקידום הביוטכנולוגיה, הננוטכנולוגיה וכיו"ב.

 

לימודי הכימיה יהיו ברמה אקדמית זהה לזו של הלימודים בתוכנית החד-חוגית.

תלמיד אשר יסיים לימודיו על פי התוכנית הדו-חוגית יוכל להמשיך לימודיו לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה" בכל המסלולים לתואר מוסמך בבית הספר לכימיה ובפקולטה למדעי החיים, בתנאי שילמד את הקורסים המומלצים עבור כל מסלול ומסלול.

 

תוכנית הלימודים בתחום זה בנויה משני מרכיבים:

  1. קורסים בכימיה הכוללים קורסים בנושאי המתמטיקה והפיזיקה.

  2. קורסים מתוכנית הלימודים הדו-חוגית של החוג לביולוגיה, למעט קורסים בנושאי המתמטיקה והפיזיקה הכלולים בתוכנית קורסי הכימיה.

 

תלמידים נדרשים ללמוד 4 ש"ס קורסי בחירה בכימיה ו-25 ש"ס קורסי בחירה בביולוגיה.

 

במסגרת קורסי בחירה בכימיה ניתן לבצע פרויקט מחקר (ניסיוני או תיאורטי), השווה ערך ל-6 ש"ס, אשר יתבצע במסגרת בית הספר לכימיה. פרויקט מחקר שייעשה במסגרת אחרת, לא יוכר. בסיום הפרויקט חובה להגיש עבודה מסכמת בכתב. השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

לתלמידים העומדים בממוצע ציונים של 85 לפחות תינתן אפשרות לבצע פרויקט מחקר שני השווה ערך ל-3 ש"ס בכפוף לתנאים שפורטו לעיל ובקבוצת מחקר שונה מזו בה בוצע הפרויקט הראשון.

 

תלמידים המעוניינים להמשיך לתואר מוסמך או דוקטוראט בכימיה רשאים לבחור עד 29 ש"ס מקורסי הבחירה בכימיה (דהיינו להמיר עד 25 ש"ס מקורסי הבחירה בביולוגיה בקורסי בחירה כימיה). באופן דומה, תלמידים המעוניינים להמשיך לתואר מוסמך או דוקטוראט בביולוגיה רשאים לבחור עד 29 ש"ס מקורסי הבחירה בביולוגיה (דהיינו להמיר עד 4 ש"ס מקורסי הבחירה בכימיה  בקורסי בחירה בביולוגיה). בכל מקרה השעות ישקללו על פי 4 ש"ס קורסי בחירה בכימיה ו-25 ש"ס קורסי בחירה בביולוגיה. מומלץ לבחור בקורסים המהווים דרישת קדם ללימודי המשך.

 

לתלמידים המעוניינים להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים בפקולטה למדעי החיים, מומלץ ביותר לבחור בקורס מעבדת פרויקט בהיקף של 6 נקודות אשר יתבצע במסגרת הפקולטה למדעי החיים. כמו כן, מומלץ ללמוד קורס מעבדה נוסף של 6 ש"ס מרשימת המעבדות המופיעה ברשימות הקורסים שבידיעון הפקולטה למדעי החיים.

 

פניות של תלמידי שנה ב' בכימיה או בביולוגיה לעבור לתוכנית זו, יובאו לדיון בוועדות ההוראה היחידתיות.

 

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובביולוגיה

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

4

 

0351.1810

פיזיקה כללית א'1

4

2

6

 

0366.1124

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי   1ג'

4

2

6

 

0366.1130

אלגברה לינארית 1ג'

3

2

5

 

0455.1512

מבוא לביולוגיה  א'

4

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 33

סה"כ שעות משוקללות: 32

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

 

7

7

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה במקביל

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

3

כימיה כללית 1

0351.1812

פיזיקה כללית א'2

4

2

6

פיזיקה כללית א'1

0351.1825

קינטיקה

2

1

3

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

חדו"א 1ג'

0366.1125

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי   2ג'

2

2

4

חדו"א 1ג',

אלגברה לינארית 1ג'

0455.1513

מבוא לביולוגיה ב'

4

 

4

 

0455.1514

מבוא לביולוגיה ג'

3

 

3

 

0455.1806

סטטיסטיקה

4

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 35

סה"כ שעות משוקללות: 35

 

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1811

מעבדה בפיזיקה א1

 

4

3

 

0351.2000

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית)

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

5

כימיה כללית 1,

מבוא לכימיה אורגנית

0351.2510

מבוא לגלים

2

1

3

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א' 2

0455.2501

מבוא לביולוגיה מולקולארית מעבדה

 

3

3

 

0455.2526

גנטיקה כללית

3

2

5

 

0455.2548

ביוכימיה

3

1

4

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה,

מבוא לכימיה אורגנית,

תרמודינמיקה במקביל,

מבוא לביולוגיה א'

0455.2776

אוריינות מדעית

2

 

2

ניתן ללמוד בסמסטר א' או ב'

 

סה"כ שעות לימוד: 32

סה"כ שעות משוקללות: 31

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2206

קוונטים וקשר כימי

5

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית),

תרמודינמיקה,

מבוא לגלים

0351.2210

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

 

4

4

קורסי שנה א' (פרט למבוא לכימיה אורגנית),

תרמודינמיקה,

מבוא לגלים,

מעבדה בפיזיקה א1

0351.2302

מעבדה בכימיה אורגנית

 

8

8

כימיה אורגנית 1,

מעבדה בכימיה 1,

כימיה אורגנית 2 במקביל

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

5

כימיה אורגנית 1

0351.2212

אופקים בכימיה [1]

2

 

1

 

0455.2549

 ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה

4

 

4

מבוא לביולוגיה א'

 

סה"כ שעות לימוד: 30

סה"כ שעות משוקללות: 28

 

 

לתלמידים המעוניינים להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים בפקולטה למדעי החיים, מומלץ ללמוד קורס מעבדה נוסף מרשימת המעבדות המופיעה בתוכנית החד-חוגית בביולוגיה. מומלץ להתעדכן בדרישות הקדם לתואר מוסמך של המחלקות השונות לפני קורס המעבר הנוסף. 

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3002

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.3208

מבוא לספקטרוסקופיה

2

1

3

קוונטים וקשר כימי

0455.1819

מבוא ל-Python

4

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 7

סה"כ שעות משוקללות: 7

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0455.1510

ביולוגיה של התא

3

 

3

 

0455.2665

מעבדה בביוכימיה

4

 

4

 

0455.3850

סמינר בביולוגיה כימיה

2

 

2

 

 

סה"כ שעות לימוד: 9

סה"כ שעות משוקללות: 9

 

 

סה"כ 4 שעות בחירה בכימיה בשני הסמסטרים מתוך רשימת הקורסים הבאים:

תלמידים המעוניינים להמשיך לתואר מוסמך או דוקטוראט בכימיה רשאים לבחור עד 29 ש"ס מקורסי הבחירה בכימיה (דהיינו להמיר עד 25 ש"ס מקורסי הבחירה בביולוגיה בקורסי בחירה כימיה).

 

 

סמסטר א' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2512

שיטות מתמטיות בכימיה [2]

3

2

4

חדו"א 1ג',

חדו"א 2ג',

אלגברה לינארית 1ג'

0351.3108

סימטריה

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

קורסי מתמטיקה שנה א'

0351.3111

עקרונות סינתזה אורגנית

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3113

מבוא לתופעות אקראיות [3]

3

 

3

מומלץ ללמוד תרמודינמיקה סטטיסטית במקביל,

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה או קורס מקביל באישור ועדת הוראה

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית

3

1

4

קינטיקה, תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3209

תרמודינמיקה סטטיסטית

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3212

כימיה קוונטית

4

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3305

מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית

 

11

11

כימיה אורגנית 1, 

כימיה אורגנית 2,

מעבדה בכימיה אורגנית,

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית במקביל

0351.3308

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט  מחקר) [4]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3322

סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר נוסף) [5]

6

 

3

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3402

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

2

 

2

קורסי הכימיה של שנה א'

0351.3410

טכנולוגיה ומקורות הספק אלקטרוכימיים

2

 

2

כימיה כללית 1

0351.4110

עקרונות בסיסיים בפורמולציות אגרו-כימיות [12]

2

 

2

קורס מתואר שני.

כימיה אורגנית 2,1,

קינטיקה,

תרמודינמיקה או קורסים מקבילים ברפואה, הנדסה באישור מרכזי הקורס

0351.4054

תכונות פיזיקליות של ננו-מבנים [12]

2

 

2

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

פיזיקה כללית ב'1,

קוונטים וקשר כימי,

מומלץ מבוא למצב מוצק

 

 

שנה ג'

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3203

כימיה אורגנית פיזיקלית [7] [8]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מעבדה בכימיה אורגנית

0351.3217

מבוא לתורת המצב המוצק

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3302

כימיה אורגנית מתקדמת [7]

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט  מחקר) [9]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3322

סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר נוסף)  [10]

6

 

3

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3407

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

 

4

4

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

0351.3408

כימיה אי-אורגנית מתקדמת

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3409

פרקים נבחרים בכימיה פיזיקלית [2]

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

מבוא לספקטרסקופיה

0351.3411

תולדות הכימיה

2

 

2

 

0351.3819

כימיה של סוכרים [11]

2

 

2

כימיה אורגנית 2

0351.3820

אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות [7], [8]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

קוונטים וקשר כימי

0351.3220

כוחות בין מולקולאריים במערכות כימיות וביולוגיות [12]

2

 

2

תרמודינמיקה

 

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.4057

סימולציות מולקולריות

3

 

3

קורסי מתמטיקה ופיזיקה שנה א',

תכנות,

קוונטים וקשר כימי,

תרמודינמיקה סטטיסטית

0351.4101

מבוא לדינמיקה כימית

2

 

2

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.4822

תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה [12]

3

 

3

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

 

 

קורסי בחירה בביולוגיה – בידיעון הפקולטה למדעי החיים.

 

 


 

[1]    הקורס יילמד באנגלית.  תלמידים שלמדו את הקורס "אופקים בכימיה" שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה.

[2]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה פיזיקלית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[3]    הקורס יילמד באנגלית.

[4]    השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

[5]    לתלמידים שממוצע ציוניהם הוא 85 לפחות.

[6]    לא ניתן לקחת קורס "תכנות" וקורס בחירה "מבוא לפייתון" מביולוגיה כשני קורסי בחירה במהלך התואר.

[7]     קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[8]    תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[9]    השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

[10]   לתלמידים שממוצע ציוניהם הוא 85 לפחות.

[11]   הקורס יילמד באנגלית.

[12]   לא יילמד תשפ"ב.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>