תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובמדעי המחשב

עודכן: 31.08.2021

 

(שעות לימוד: 159 ש"ס, שעות לשיקלול: 155 ש"ס)

 

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

יועצת התכנית: פרופ' יעל רויכמן מביה"ס לכימיה.

 

תכנית לימודים זו מורכבת מ-

  1. קורסים בכימיה בהיקף 90 ש"ס, לשיקלול: 86 ש"ס (מתוכן 5 ש"ס קורסי בחירה).
  2. קורסים במדעי המחשב בהיקף 69 ש"ס (מתוכן 3 ש"ס קורסי בחירה).

 

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובמדעי המחשב

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0321.1100

אלגברה לינארית לפיזיקאים [1]

3

1

4

 

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 [1]

3

1

4

חדו"א 1א במקביל

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

4

 

0351.1810

פיזיקה כללית א' 1

4

2

6

 

0351.1811

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

 

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א' לפיזיקאים [1]

4

3

7

 

 

סה"כ שעות לימוד: 37

סה"כ שעות משוקללות: 35

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה [1]

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 [1]

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית לפיזיקאים

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

7

 

7

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

3

כימיה כללית 1

0351.1812

פיזיקה כללית א'2

6

 

6

פיזיקה כללית א'1

0351.1825

קינטיקה

2

1

3

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

חדו"א 1א

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

6

 

 

סה"כ שעות לימוד: 33

סה"כ שעות משוקללות: 33

 

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2000

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0321.2117

שיטות נומריות בפיזיקה [3]

2

2

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

מבוא מורחב למדעי המחשב במקביל

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

6

קורסי הכימיה של שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית)

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

5

כימיה כללית 1,

מבוא לכימיה אורגנית

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

6

 

 

סה"כ שעות לימוד: 21

סה"כ שעות משוקללות: 21

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2206

קוונטים וקשר כימי

5

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית),

תרמודינמיקה

0351.2210

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

4

 

4

קורסי שנה א' (פרט למבוא לכימיה אורגנית),

תרמודינמיקה

0351.2212

אופקים בכימיה [4]

2

 

1

 

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

5

כימיה אורגנית 1

0368.2157

תוכנה 1

3

1

4

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

4

מבוא מורחב למדעי המחשב, תוכנה 1 במקביל,

מתמטיקה בדידה

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 24

 

 

ניתן ללמוד את הקורס הנ"ל בסמסטר ב' בשנה ב' או בשנה ג':

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2302

מעבדה בכימיה אורגנית

8

 

8

כימיה אורגנית 1,

מעבדה בכימיה 1,

כימיה אורגנית 2 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 8

סה"כ שעות משוקללות: 8

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.3002

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.3208

מבוא לספקטרוסקופיה

2

1

3

קוונטים וקשר כימי

0368.2159

מבנה מחשבים

3

1

4

תוכנה 1 או במקביל

0368.2160

אלגוריתמים [5]

3

1

4

מבני נתונים

0368.2161

פרויקט תוכנה  [6]

2

 

2

מבני נתונים,

תוכנה 1

0368.2200

מודלים חישוביים

3

1

4

מבוא מורחב למדעי המחשב,

מתמטיקה בדידה,

מבוא להסתברות או קורס דומה

 

סה"כ שעות לימוד: 17

סה"כ שעות משוקללות: 17

 

 

יש לבחור קורסים מכימיה בהיקף כולל של 5 ש"ס, וממדעי המחשב בהיקף כולל של 3 ש"ס, מתוך רשימת הקורסים המופיעה בסמסטר א' או ב'

 

סמסטר א' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2803

פיזיקה כללית ב'1

3

2

5

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0351.3108

סימטריה

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0351.3111

עקרונות סינתזה אורגנית

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3113

מבוא לתופעות אקראיות [7]

3

 

3

מומלץ תרמודינמיקה סטטיסטית במקביל,

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה או קורס מקביל באישור ועדת הוראה

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית

3

1

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3209

תרמודינמיקה סטטיסטית

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3212

כימיה קוונטית

4

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3308

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר) [14]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3402

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

2

 

2

קורסי הכימיה של שנה א'

0351.3410

טכנולוגיה ומקורות הספק אלקטרוכימיים

2

 

2

כימיה כללית 1

0351.3816

מעבדה בכימיה פיזיקלית 2

4

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

מבוא לספקטרוסקופיה במקביל

0351.4054

תכונות פיזיקליות של ננו-מבנים [11]

2

 

2

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

פיזיקה כללית ב'1,

קוונטים וקשר כימי,

מומלץ מבוא למצב מוצק

0351.4110

עקרונות בסיסיים בפורמולציות אגרו-כימיות [11]

2

 

2

כימיה אורגנית 1, 2,

קינטיקה

תרמודינמיקה

או קורסים מקבילים ברפואה/הנדסה באישור מרכזי הקורס

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0368.2162

מערכות הפעלה

3

1

4

מבני נתונים,

מבנה מחשבים,

פרויקט תוכנה

0368.35xx

סדנה במדעי המחשב + מעבדה [8]

2

3

5

 

 

סה"כ שעות לימוד: 9

סה"כ שעות משוקללות: 9

 

 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.3203

כימיה אורגנית פיזיקלית [9] [10]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מעבדה בכימיה אורגנית

0351.3217

מבוא לתורת המצב המוצק

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3302

כימיה אורגנית מתקדמת [9]

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר) [14]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3407

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

4

 

4

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

0351.3408

כימיה אי-אורגנית מתקדמת

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

0351.3409

פרקים נבחרים בכימיה פיזיקלית [13]

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

מבוא לספקטרוסקופיה

0351.3411

תולדות הכימיה

2

 

2

 

0351.3820

אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות [9] [10]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

קוונטים וקשר כימי

0351.3220

כוחות בין מולקולאריים במערכות כימיות וביולוגיות [11]

2

 

2

תרמודינמיקה

0351.4057

סימולציות מולקולריות

3

 

3

קורסי מתמטיקה ופיזיקה שנה א',

תכנות,

קוונטים וקשר כימי,

תרמודינמיקה סטטיסטית

0351.4101

מבוא לדינמיקה כימית

2

 

2

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.4822

תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה [11]

3

 

3

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0368.xxxx

קורסי בחירה במדעי המחשב [12]

3

 

3

 

 

 

 


 

[1]   הקורס מחושב במסגרת השעות במדעי המחשב.

[3]   שעות הקורס מחושבות בתוכנית של כימיה.

[4]    הקורס יילמד באנגלית.  תלמידים שלמדו את הקורס "אופקים בכימיה" שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה.

[5]   ניתן ללמוד את הקורס גם בסמסטר ב', אם מערכת השעות מאפשרת זאת.

[6]   2 ש"ס תרגיל - רשות.

[7]    הקורס יילמד באנגלית.

[8]    הסדנה תינתן באנגלית.

[9]   קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה.

[10]  תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[11]  לא יילמד בתשפ"ב.

[12]  לתלמידים המעונינים להמשיך ללמוד לתואר מוסמך במדעי המחשב, מומלץ ללמוד את הקורס 'לוגיקה למדעי המחשב'. ראה פירוט קורסים במדעי המחשב. ניתן ללמוד את הקורס הנ"ל גם בסמסטר א'.

[13]  קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה פיזיקלית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[14]  השתתפות בפרויקט מחקר מותנת בביצוע הדרכת בטיחות.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>