ועדות ותפקידים

מינהלת ביה"ס

ראש ביה"ס

פרופ' חנוך לוי

ראש חוג

פרופ' נחום דרשוביץ

חבר מינהלת שלישי

פרופ' יהודה אפק

 

 

תפקיד

חברים

ועדת הוראה תואר ראשון

פרופ' דני כהן אור - שנה א'

 

ד"ר דניאל דויטש - שנים ב'-ג'

נציג ביה"ס בוועדה הפקולטטית

פרופ' דני כהן אור

ועדת הוראה וקבלה תואר שני

פרופ' טובה מילוא - יו"ר

 

פרופ' מיכל פלדמן - אחראית קבלה

 

פרופ' אמיר שפילקה

 

ד"ר נועם רינצקי

 

ד"ר שירי צ'ציק

 

פרופ' אורי צוויק (מילוי מקום)

ועדת תואר שלישי

פרופ' חיים וולפסון - יו"ר

 

פרופ' ארנון אברון

 

פרופ' אמיר גלוברזון

 

פרופ' יוסי עזר

 

פרופ' רודד שרן - סמסטר ב'.

 

פרופ' אלכס רבינוביץ - מילוי מקום, סמסטר א'

ועדת קבלה לתואר ראשון

פרופ' חיים קפלן

ועדת מינויים

פרופ' חנוך לוי - יו"ר

 

פרופ' נחום דרשוביץ

 

פרופ' דן הלפרין

 

פרופ' יהודה אפק

 

פרופ' ישי מנצור

ועדה להגשת סגל לפרסים

פרופ' נוגה אלון - יו"ר

 

פרופ' חנוך לוי

 

פרופ' חיים וולפסון

 

פרופ' יוסי עזר

ועדת מחשוב

פרופ' חזי ישורון

 

פרופ' חנוך לוי

 

ד"ר אדם מוריסון

ועדת קוריקולום

פרופ' בני שור - יו"ר

 

פרופ' מולי ספרא

 

פרופ' דן הלפרין

 

פרופ' נחום דרשוביץ

ועדת דוקטורנטים - חברתי (חדש!)

פרופ' מולי שגיב

 

ד"ר יונתן ברנט

  פרופ' מולי ספרא - מ"מ

ועדת בנין צ'ק פוינט

פרופ' סיון טולדו - יו"ר

 

פרופ' יוסי עזר

 

פרופ' יהודה אפק

ועדת מלגות

פרופ' אורי צוויק - יו"ר

 

פרופ' חנוך לוי

 

פרופ' נחום דרשוביץ

אחראי לתכניות מול נוער שוחר מדע

פרופ' ליאור וולף

מרכז קולוקוויום

ד"ר רותם אושמן

מסלול מצוינות לתואר ראשון

פרופ' יפתח הייטנר

 

ד"ר רותם אושמן

אחראי ספריה

פרופ' אמנון תא-שמע

אחראי על עוזרי הוראה

פרופ' נחום דרשוביץ

אחראי על התכנית בביואינפורמטיקה

פרופ' חיים וולפסון - תואר ראשון

 

פרופ' בני שור - תואר שני - סמסטר א'

 

פרו'פ רודד שרן - תואר שני - סמסטר ב'

אחראי לתכנית המשותפת עם הנדסה

פרופ' חיים קפלן

אחראי לתכנית המשותפת עם מדעי המוח

פרופ' אמיר גלוברזון

אחראי על פרויקטים וסדנאות

פרופ' ליאור וולף

 

פרופ' ישי מנצור

 

ד"ר שחר מעוז

אחראי על קשר עם התעשיה (IAP)

פרופ' ליאור וולף - סמסטר א'

 

פרופ' רודד שרן - סמסטר ב'

מועדון בוגרים

פרופ' חזי ישורון

 

פרופ' בני שור

נציג בעדת אינטרנט אוניברסיטאית

פרופ' מולי ספרא

נציב קבילות הסטודנטים

פרופ' אורי צוויק

 

מכונים/מרכזים

מרכז ספרא

פרופ' רון שמיר - יו"ר

מרכז מצוינות באלגוריתמים (Icore)

פרופ' יוסי עזר - יו"ר

מכון צ'ק פוינט

פרופ' יהודה אפק / ד"ר ערן טרומר (מ"מ לפרופ' רן קנטי)

מכון סייבר

טרם נקבע מ"מ לפרופ' רן קנטי

מכון מדעי הדטה

פרופ' טובה מילוא

קרן בלווטניק

פרופ' אורי צוויק - יו"ר

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive