ועדות ותפקידים

ביה"ס למדעי המחשב

 ועדות ותפקידים לשנה"ל תשע"ט

 

ראש ביה"ס  - פרופ'  בני שור

ראש החוג -  פרופ' נחום דרשוביץ - סמסטר א' | פרופ' אמיר שפילקה- סמסטר ב'

חבר מינהלת שלישי-  - פרופ' חנוך לוי

תפקיד

חברים

ועדת הוראה תואר ראשון

פרופ' אמנון תא שמע – שנה א'

 

פרופ' שחר מעוז – שנים ב'-ג'

נציג ביה"ס בוועדה הפקולטטית

פרופ' אמנון תא שמע

ועדת הוראה וקבלה תואר שני

פרופ' ישי מנצור – יו"ר

 

ד"ר נועם רינצקי – אחראי קבלה

 

ד"ר שרון שוהם

 

ד"ר שירי צ'ציק

 

ד"ר יונתן ברנט

 

ד"ר אורי להב

ועדת תואר שלישי

פרופ'  חיים וולפסון- יו"ר

 

פרופ' ארנון אברון

 

פרופ' אמיר גלוברזון

 

פרופ' יוסי עזר

 

פרופ' רודד שרן

 

פרופ' אלכס רבינוביץ - מילוי מקום

 

פרופ' יפתח הייטנר – מילוי מקום

ועדת קבלה לתואר ראשון

פרופ' חיים קפלן

ועדת מינויים

פרופ'  בני שור– יו"ר

 

פרופ' נחום דרשוביץ – סמס' א'

 

פרופ' אמיר שפילקה – סמס' ב'

 

פרופ' ישי מנצור

 

פרופ' יוסי עזר

 

פרופ' מיכל פלדמן

ועדה להגשת סגל לפרסים

פרופ' יוסי עזר – יו"ר

 

פרופ' בני שור

 

פרופ' חיים וולפסון

ועדת מחשוב

 ד"ר אורי להב

 

פרופ'  בני שור

 

ד"ר אדם מוריסון

ועדת קוריקולום

פרופ' דניאל דויטש – יו"ר

 

פרופ' דן הלפרין

 

פרופ' נחום דרשוביץ- סמס' א'

פרופ' אמיר שפילקה – סמס' ב'

 

פרופ' אמיר רובינשטיין

ועדת בנין צ'ק פוינט

פרופ' סיון טולדו- יו"ר

 

פרופ' יוסי עזר

 

פרופ' יהודה אפק

 

פרופ' חנוך לוי

 

פרופ' בני שור

 

ועדת מלגות

פרופ' טובה מילוא– יו"ר

 

פרופ' בני שור

 

פרופ' נחום דרשוביץ- סמס' א'

פרופ' אמיר שפילקה- סמס' ב'

אחראי לתכניות מול נוער שוחר מדע

 ד"ר ניר ביטנסקי

ועדה חברתית – חדש !

פרופ' בני שור

 

פרופ' מיכל פלדמן

 

ד"ר גיל כהן

 

ועדת אכלוס בניין צ'ק פוינט/שרייבר – אד הוק

פרופ' עמירם יהודאי- יו"ר

 

פרופ' דני כהן אור

 

פרופ' דניאל דויטש

 

פרופ' רודד שרן

 

פרופ' ישי מנצור

 

פרופ' בני שור – משקיף

מרכז קולוקוויום

ד"ר עמית ברמנו

 

וועדה לתכנית עידוד מצוינות ומחקר

פרופ' יפתח הייטנריו"ר

 

ד"ר רותם אושמן

 

ד"ר יהונתן ברנט

אחראי על עוזרי הוראה

פרופ' נחום דרשוביץ- סמסטר א'

פרופ' אמיר שפילקה- סמס' ב'

אחראי על התכנית בביואינפורמטיקה

פרופ' חיים וולפסון- תואר ראשון

 

פרו'פ רודד שרן – תואר שני

אחראי לתכנית המשותפת עם הנדסה

פרופ' חיים קפלן

אחראי לתכנית המשותפת עם מדעי המוח

פרופ' אמיר גלוברזון

אחראי על פרויקטים וסדנאות

פרופ' ישי מנצור

 

פרופ' שחר מעוז

אחראי על קשר עם התעשיה (IAP)

פרופ' רודד שרן

נציג בעדת אינטרנט אוניברסיטאית

פרופ' מולי ספרא

נציב קבילות הסטודנטים

 פרופ' אלכס רבינוביץ

נציג הפקולטה בועדה להוגנות מגדרית

פרופ' דני כהן-אור

ועדת ספריה

פרופ' מולי שגיב

 

 

מכונים/מרכזים

 

 

 

מרכז ספרא – פרופ' רון שמיר , יו"ר

 

מכון צ'ק פוינט – פרופ' יהודה אפק (מ"מ לפרופ' רן קנטי)

 

מכון מדעי הדטה – פרופ' טובה מילוא, יו"ר

 

קרן בלבטניק – פרופ' יוסי עזר, יו"ר

 

יוזמת יאנדקס – פרופ' אמיר גלוברזון, יו"ר

 

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive