ועדות ותפקידים

ביה"ס למדעי המחשב

ועדות ותפקידים לשנה"ל תשע"ח

 

ראש ביה"ס – פרופ' חנוך לוי

ראש החוג – פרופ' נחום דרשוביץ

חבר מינהלת שלישי – פרופ' בני שור

 

תפקיד

חברים

ועדת הוראה תואר ראשון

פרופ' אמנון תא שמע – שנה א'

 

ד"ר שחר מעוז – שנים ב'-ג'

נציג ביה"ס בוועדה הפקולטטית

פרופ' אמנון תא שמע

ועדת הוראה וקבלה תואר שני

פרופ' טובה מילוא – יו"ר

 

פרופ' מיכל פלדמן – אחראי קבלה

 

פרופ' עמוס פיאט

 

ד"ר נועם רינצקי

 

ד"ר שרון שוהם

 

ד"ר שירי צ'ציק

 

פרופ' אורי צוויק (מילוי מקום)

ועדת תואר שלישי

פרופ' חיים וולפסון – יו"ר

 

פרופ' ארנון אברון

 

פרופ' אמיר גלוברזון

 

פרופ' יוסי עזר

 

פרופ' רודד שרן

 

פרופ' אלכס רבינוביץ – מילוי מקום

ועדת קבלה לתואר ראשון

פרופ' חיים קפלן

ועדת מינויים

פרופ' חנוך לוי – יו"ר

 

פרופ' נחום דרשוביץ

 

פרופ' דן הלפרין (סמסטר א')

 

פרופ' יהודה אפק

 

פרופ' ישי מנצור

ועדה להגשת סגל לפרסים

פרופ' יוסי עזר – יו"ר

 

פרופ'חנוך לוי

 

פרופ' חיים וולפסון

 

פרופ' מיכה שריר

ועדת מחשוב

פרופ' חזי ישורון

 

פרופ' חנוך לוי

 

ד"ר אדם מוריסון

ועדת קוריקולום

פרופ' אמיר שפילקה – יו"ר

 

פרופ' מולי ספרא

 

פרופ' דן הלפרין

 

פרופ' נחום דרשוביץ

ועדת דוקטורנטים – חברתי

פרופ' מולי שגיב

 

ד"ר יהונתן ברנט

ועדת בנין צ'ק פוינט

פרופ' סיון טולדו – יו"ר

 

פרופ' יוסי עזר

 

פרופ' יהודה אפק

 

פרופ' חנוך לוי

 

ועדת מלגות

פרופ' אורי צוויק – יו"ר

 

פרופ' חנוך לוי

 

פרופ' נחום דרשוביץ

אחראי לתכניות מול נוער שוחר מדע

פרופ' ליאור וולף

מרכז קולוקוויום

ד"ר אורי להב

ועדת תכנית לעידוד מצוינות ומחקר בתואר ראשון

פרופ' יפתח הייטנר - יו"ר

 

ד"ר רותם אושמן

 

ד"ר יהונתן ברנט

אחראי ספריה

ד"ר ניר ביטנסקי

אחראי על עוזרי הוראה

פרופ' נחום דרשוביץ

אחראי על התכנית בביואינפורמטיקה

פרופ' חיים וולפסון – תואר ראשון

 

פרו'פ רודד שרן – תואר שני

אחראי לתכנית המשותפת עם הנדסה

פרופ' חיים קפלן

אחראי לתכנית המשותפת עם מדעי המוח

פרופ' אמיר גלוברזון

אחראי על פרויקטים וסדנאות

פרופ' ישי מנצור

 

ד"ר שחר מעוז

אחראי על קשר עם התעשיה (IAP)

פרופ' רודד שרן

מועדון בוגרים

פרופ' בני שור

 

ד"ר דניאל דויטש

נציג בעדת אינטרנט אוניברסיטאית

פרופ' מולי ספרא

נציב קבילות הסטודנטים

ד"ר נועם רינצקי

 

 

מכונים/מרכזים

 

מרכז ספרא

פרופ רון שמיר, יו"ר

מכון צ'ק פוינט

פרופ' יהודה אפק (מ"מ לפרופ' רן קנטי)

מרכז לחקר הסייבר (ICRC)

פרופ' עמוס פיאט

מכון מדעי הדטה

פרופ' טובה מילוא

קרן בלווטניק

פרופ' אורי צוויק, יו"ר

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive