איך אני יכול לדעת אם אני מחובר לרשת האלחוטית ?

בשלב הראשון, כרטיס הרשת האלחוטי במחשבך יזהה את הרשת וינסה להשתייך אליה ע"י הגדרה אוטומטית של ה-SSID . פעולה זאת מבוצעת באופן אוטמטי (ע"י Windows) או באופן ידני במידה ואתה משתמש באפליקציה לניהול הכרטיס האלחוטי. בשלב השני, עליך לפתוח חלון פקודה (start → run... → cmd) ולהקליד את הפקודה הבאה: Ipconfig /all

<

C:\Document and Settings\Administrator>ipconfig /all

הפלט של הפקודה ייראה בערך כך:


Windows IP Configuration

Host Name . . . . . . . . . . . . : lap-sys

Primary Dns Suffix . . . . . : cs.tau.ac.il

Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid

IP Routing Enabled. . . . . . : No

WINS Proxy Enabled.. . . . : No

DNS Suffix Search List. . . : cs.tau.ac.il

math.tau.ac.il

tau.ac.il

Ethernet adapter Local Area Connection:

Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected

Description . . . . . . . . . . . : 3Com 10/100 Mini PCI Ethernet Adapter

Physical Address. . . . . . . : 00-01-03-8S-9R-BS

 

Ethernet adapter Wireless Network Connection:

Connection-specific DNS Suffix . : wl.cs.tau.ac.il

Description . . . . . . . . . . . . . . . . . : Cisco Systems 350 Series Wireless LAN Adapter

Physical Address. . . . . . . . . . . . . : 00-41-9A-42-52-B1

Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . . . . . : Yes

Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

IP Address. . . . . . . . . . . . . . . . . : 10.11.231.21

Subnet Mask . . . . . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0

Default Gateway . . . . . . . . . . . . : 10.0.97.30

DHCP Server . . . . . . . . . . . . . . . : 10.0.97.30

DNS Servers . . . . . . . . . . . . . . . . : 10.0.97.30

Lease Obtained. . . . . . . . . . . . . . : Monday, February 14, 2005 12:20:09 PM

Lease Expires . . . . . . . . . . . . . . . : Friday, April 15, 2005 12:20:09 PM