FAQ

מבוא לשימוש במשאבי בה"ס למדעי המחשב
              מידע כללי על המשאבים העומדים לרשותך בביה"ס למדעי המחשב
 
משאבים
מדפסות ומחשבים לשימוש כללי.
 
מערכות הפעלה
unix,עיצוב סביבת עבודה.
 
פיתרון בעיות נפוצות
 
היכן ניתן לפנות?
 
הוראה מקוונת