מהו SSID , כיצד אני מגדיר אותו?

הינו מזהה הרשת. SSID הינה מחרוזת המגדירה את תחום הרשת האלחוטית. מרבית כרטיסי הרשת האלחוטיים מזהים בעצמם את ה-SSID של הרשת בקרבתה הם נמצאים. מע' Windows XP לרוב, תזהה לבד את ה-SSID . אם ברצונך להגדיר לבדך את ה-SSID דרך האפליקציה של כרטיס הרשת שלך, עליך להגדיר את ה-SSID שלנו : tau-cs