גישה למשאבי האונברסיטה דרך הרשת האלחוטית

אין אפשרות לגשת ישירות למשאבי האוניברסיטה דרך הרשת האלחוטית בביניין שרייבר.

כדי להגיע למשאבי האונברסיטה יש צורך להגדיר פרוקסי ולבצע הזדהות מול שרתי האוניברסיטה.

הגדרות פרוקסי ב אקספלורר:

לגשל ל TOOLS-INTERNET OPTIONS - CONNECTION - LAN SETTINGS

לסמן את USE AUTOMATIC CONFIGURATION SETTINGS ובשדה ה ADDRESS להקיש: http://www.tau.ac.il/remote.pac וב PORT להקיש 8080
הגדרות ב FIREFOX : לגשת ל TOOLS - OPTIONS - ADVANCED - NETWORK - SETTINGS
לסמן אתMANUAL PROXY CONFIGURATION ובתיבה לרשום http://www.tau.ac.il/remote.pac וב PORT להקיש8080