הרשת האלחוטית - הסברים והוראות

הרשת האלחוטית בבניין שרייבר היא נפרדת משאר האוניברסיטה.
  שם הרשת היא TAU-CS
  מפתח הרשת הוא publictau
-        הדפסה דרך הרשת האלחוטית:
כדי להדפיס כשמחוברים לרשת האלחוטית לגשת ל:
 
Start – run
 
בחלונית לרשום  \\samba.cs.tau.ac.il ולהקיש enter.

בחלונית בקשת הסיסמא יש להקיש cs\username ואת הסיסמא של חשבון חלונות שלכם (לא של חשבון ה UNIX !).
חלון חדש יופיע ובו רשימת מדפסות. שם יש ללחוץ עם הלחצן הימני של העכבר ולבחור connect . המדפסת תופיע ברשימת המדפסות וניתן יהיה להדפיס אליה.
באותו החלון תראו גם תיקייה עם שם המשתמש שלכם - זו תיקיית הבית שלכם בלינוקס(כונן W בחלונות) ,ואת תיקיית ה SCRATCH שבו אפשר לשמור קבצים זמניים גדולים.