WIFI

מה זה Wireless Lan) WiFi) ?

באופן בסיסי,זוהי טכנולוגיית תקשורת דמויית Ethernet מבוססת על גלי רדיו. הדבר נעשה באמצעות התקנים שנקראים Access Points או HotSpot. ההתקנים הללו משמשים כאמצעי תווך לחיבור מחשבים ניידים או מחשבי PC המצוידים בכרטיסי רשת (Wireless Adapter) אלחוטיים לרשת LAN או חיבור לרשת האינטרנט דרך ISP . ישנן כמה סטנדרטים לעבודה ברשת אלחוטית או כפי שמקובל לומר, WiFi. טכנולוגיה זו מתפתחת במהירות וההבדלים בין הסטנדרטים השונים משפיעים על קצב העבודה ושיטות אבטחה. ביה"ס למדעי המחשב מפעיל רשת WiFi ומשתמש בסטנדרט 802.11b המאפשר רוחב פס מקסימלי של 54Mbps .

כל כרטיס WiFi אלחוטי התומך בסטנדרט 802.11b יעבוד ברשת האלחוטית של מדעי המחשב.

האם השירות כרוך בתשלום?

החיבור והשימוש ברשת האלחוטית אינו עולה כסף והוא ניתן חינם לסטודנטים ואנשי סגל של ביה"ס למדעי המחשב ומתמטיקה .

האם WiFi הוא מאובטח? באילו אמצעי זהירות אתם משתמשים?

מאחר וכל תעבורת הנתונים בין המחשב הנייד לבין ה-AP עוברת באוויר, קיימת אפשרות שגורמים זדוניים ינסו ליירט את המידע שעובר בין המחשב שלך ל-AP וינסו "לגנוב" את זהותך ע"י הרצת תוכניות לניטור תעבורת רשת. כדי להגן בפני ניסיונות אלו, הגבלנו את תעבורת הרשת לפרוטוקול SSH בלבד. פרוטוקול SSH נחשב מאובטח והמידע העובר דרכו מוצפן. איננו אחראים למקרה בו ייגרם נזק למידע במחשב הנייד שלכם כתוצאה משימוש ברשת האלחוטית. דאגו לאבטח את המחשב הנייד שלכם באמצעות firewall אישי.

האם ציוד ותדרי WiFi בטוחים לשימוש?

אין תמימות דעים בנושא. לביה"ס יש אישור מחברת CISCO ובכל מקרה ביה"ס והאוניברסיטה אינם אחראים בכל דרך שהיא. במידה ויש לך השגות בנושא - אנא פנה לאחראי על הבטיחות של האוניברסיטה.