​חיבור באמצעות SSH TUNNELING \3RD PARTY\VPN

​חיבור באמצעות SSH TUNNELING \3RD PARTY\VPN

החל מחודש פברואר 2019 , תחסם הגישה לשרתי NOVA\SOUL מחוץ לרשת בית הספר , והיא תתאפשר מעתה דרך שרת גישה אחד - gate.tau.ac.il

ע"מ ליצור גישה טובה ומאובטחת יותר לשרתים אלו - אני ממליצים על שימוש בשירות VPN

לאלו מכם , שאינם חפצים בפתרון זה - נסביר במדריך זה כיצד להתחבר לשרתי הגישה באמצעות TUNNELING בתוכנות השונות שאנו תומכים בהן.

האמור הוא לחיבור לשרתי הגישה מבחוץ - קרי מחוץ לרשת האוניברסיטאית.

 

 

1. Command line tunneling (Any Windows/Linux/Mac ssh clients)
 
 
2.SSLVPN-CISCO(Most Recommended) 

 

*First read - https://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/communication/sslvpn/sslvpn.html


Windows\Mac clients - Just follow the instructions below:
https://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/communication/sslvpn/sslvpn.html
 
Linux clients (supports Ubuntu & Cnetos-RH dist) : 
1. Follow and authenticate with :
 
2. It will start autoinstalltion process. while OS identification , you'll get the following message : 

 
3.Click on AnyConnect VPN - it will download the script for Linux -AnyConnect VPN agent
 
4. After downloading it , go to console and perform the following -
 
 
 
5.After it's done. just look for your AnyConnect VPN agent (eg on ubuntu 14.04) - 
 
6.Click on the AnyConnect VPN agent , and continue authenticating 
 
 
 
 
 
 
3. 3rd Party clients
 
  • Winscp - (v5.1.3 build 2881 and up)
            open winscp login screen
            session ==> file protocol [choose] ==> hostname nova.cs.tau.ac.il ==> username ==> password (optional) ==> Advanced ==> Tunnel

            check tunnel (under connection lable) ==> check V on connect through ssh tunnel ==> hostname gate.tau.ac.il ==> username ==> password (optional)
            enter login (or save the profile for next time)
  • Putty - (v0.60 and up)
            we recommand using remote command from gate==>nova , as :
            open putty configuration screen
            open session lable ==> hostname or ip address username@gate.tau.ac.il ==> port 22
            open SSH lable ==> remote command ssh [-X] username@nova.cs.tau.ac.il
            check open  (or save the profile for next time)
            enter password
  • Mobaxterm - (Personal Edition v10.4 And up)
            select session ==> ssh ==> remote host : nova.cs.tau.ac.il ==> username ==> port 22
            check network settings ==> check connect through ssh gateway ==> gateway ssh server - gate.tau.ac.il ==> port 22 ==> username
            check ok   (or save the profile for next time)
            enter password
  • Filezilla - (v3.30.0 and up)
            ftp\sftp - no tunneling or remote command options - only from VPN

 

(חזרה לראש עמוד)