שיחזור קובץ או תיקייה שנמחקו

במידה ומחקתם בטעות או שלא בטעות קובץ או תיקייה מסויימת ואתם רוצים לשחזרה יש אפשרות לעשות זאת ע"י כניסה לתיקיית snapshot.

פתחו חלון TERMINAL והקישו בתוכו:

cd .snapshot

הקישו ls -al (ואחריו הקישו על מקש ה enter). זה הפלט שייתקבל:

4 drwxrwxrwx 29 root root 4096 2009-11-29 15:00 . 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-29 12:50 .. 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-29 12:50 hourly.0 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-29 12:50 hourly.1 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-26 17:35 hourly.10 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-26 17:35 hourly.11 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-26 17:35 hourly.12 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-26 17:35 hourly.13 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-26 17:35 hourly.14 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-26 17:35 hourly.15 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-29 12:50 hourly.2 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-29 10:35 hourly.3 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-29 10:35 hourly.4 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-29 09:09 hourly.5 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-26 17:35 hourly.6 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-26 17:35 hourly.7 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-26 17:35 hourly.8 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-26 17:35 hourly.9 24 drwxr-xr-x 93 xxxxx math 24576 2009-06-15 09:21 netapp1(0101181137)_vol1.149732 16 drwx--x--x 65 xxxxx math 16384 2009-02-19 13:23 netapp2(0101181210)_vol0.1 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-26 17:35 nightly.0 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-26 17:35 nightly.1 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-26 17:35 nightly.2 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-25 19:14 nightly.3 24 drwx--x--x 88 xxxxx math 24576 2009-11-24 15:54 nightly.4 24 drwx--x--x 87 xxxxx math 24576 2009-11-22 17:44 weekly.0 24 drwx--x--x 85 xxxxx math 24576 2009-11-15 14:53 weekly.1 24 drwx--x--x 85 xxxxx math 24576 2009-11-08 14:38 weekly.2 24 drwx--x--x 82 xxxxx math 24576 2009-11-01 15:13 weekly.3

הגיבוי מתבצע כל שעה , לילה , ושבוע.

בכדי לשחזר קובץ נכנסים לתיקייה שמצביעה על הזמן שבו מחקנו את הקובץ – למשל nightly.3 אם הקובץ או התיקייה נמחקו לפני כ שלושה ימים. לאחר שאיתרנו את הקובץ אפשר פשוט להעתיק אותו לתיקיית הבית.