הגשת עבודות דרך ה HOME FOLDERS ופקודת chmod לשינוי ההרשאות

שנם עבודות ותרגילים שבהם המנחים שלכם יבקשו לגשת שירות לתיקייה מסויימת בתוך תיקיית הבית שלכם לבדוק\להעתיק אותה משם.

בשביל זה תצטרכו לשנות את ההרשאות עבור תיקיית הבית שלכם ועבור התיקייה שמכילה את הקבצים ואת הקבצים עצמם.

לשם כך יש את הפקודהchmod

פרטים והסברים לגבי הפקודה אפשר לקרוא כשמקישים man chmod