מה זה ואיך לבדוק את מצב ה Quota שלי ?

היא פקודת ה UNIX שמציגה את הקצאת שטח דיסק למשתמש וכמות השימוש בו.
- הגבלת ה quota לתלמידי בבי"ס למדעי המחשב היא 6Gb
- הגבלת ה quota לסגל בכיר, ולעובד בבי"ס למדעי המחשב היא 15Gb

הקלדת המילה "quota" במסוף טקסטואלי:
mail - הספריה שייכת לאפליקציה שנקראת pine. יש לה ספריה שנקראת saved-messages, שמכילה את כל הודעות הדואר ששמרת ב pine, ספריה הנקראת sent-mail, ששומרת עותק של כל הודעות האימייל ששלחת מ pine וספריות שנוצרו ע"י המשתמש.
Mail - שייכת לאפליקצית elm. זה בד"כ מכיל ספריה הנקראת received, שנוצרת כאשר משתמש (בחוסר תשומת לב) עונה כן לשאלה ש- elm שואלת ביציאה האם להעביר את כל ההודעות שקראת לספריה זו. הרבה פעמים הספריה הזו נוצרה בטעות, לכן את/ה יכול/ה לבדוק את תכולתה ולמחוק אותה
mbox - קובץ המכיל את כל הדואר שנשמר ע"י האפליקציה 'mail'.
nsmail - הספריה הזו שייכת לאפליקצית netscape mail, ויש בה את כל הספריות ששייכות לה. בגלל שהם כולם חלק מה - quota, אפשר למחוק חלק מהקבצים, כמו קבצי sent-mail ישנים.אבל עליך להחליט אם את/ה צריכ/ה אותם.