מהן המדפסות הקיימות לשימוש כללי ?

המדפסות הקיימות לשימוש כללי. משתמשי mac - להדפיס למדפסות שהשם שלהן כולל 'mac'. משתמשי windows - לשאר המדפסות
שם מדפסת   מיקום   מי יכול להדפיס   מאפיינים
 Hpcs1   בניין שרייבר קומה 1 בסוף המסדרון    תואר שני ומעלה,סגל    גודל דף:A4
CSCP1   בניין צ'ק-פוינט קומה 1 במרחב המוגן    תואר שני ומעלה,סגל   גודל דף: A4 מדפסת duplex
CSCP2   בניין צ'ק-פוינט קומה 2 במרחב המוגן    תואר שני ומעלה,סגל   גודל דף: A4 מדפסת duplex
CSCP3   בניין צ'ק-פוינט קומה 3 במרחב המוגן    תואר שני ומעלה,סגל   גודל דף: A4 מדפסת duplex
CPCS4   בניין צ'ק-פוינט קומה 4 ליד חדר 446 (מסומנת hpcs4)    תואר שני ומעלה,סגל   גודל דף: A4 מדפסת duplex
cpcs1-mac   בניין צ'ק-פוינט קומה 1 במרחב המוגן    תואר שני ומעלה,סגל   גודל דף: A4 מדפסת duplex
cscp2-mac   בניין צ'ק-פוינט קומה 2 במרחב המוגן    תואר שני ומעלה,סגל   גודל דף: A4 מדפסת duplex
cscp3-mac   בניין צ'ק-פוינט קומה 3 במרחב המוגן    תואר שני ומעלה,סגל   גודל דף: A4 מדפסת duplex
cscp4-mac   בניין צ'ק-פוינט קומה 4  ליד חדר 446 (מסומנת hpcs4)    תואר שני ומעלה,סגל   גודל דף: A4 מדפסת duplex