טופס פתיחת חשבון Windows

טופס פתיחת חשבון Windows

שימו לב: לפני פתיחת חשבון Windows עליכם לאשרר את חשבון ה-Unix שלכם באתר http://www.tau.ac.il/newuser

post.tau.ac.il@