שימוש ב - API של טוויטר

דוגמה לחיפוש פשוט - חיפוש טוויטים עם המלה "SOMETHING":
http://search.twitter.com/search.json?q=SOMETHING
התוצאות יהיו מוגבלות בחיפוש כזה ללא הזדהות מול טוויטר - בסביבות 15 טוויטים מהשישה עד תשעה ימים האחרונים.
לקריאה נוספת:
https://dev.twitter.com/docs/api/1/get/search
https://dev.twitter.com/docs/using-search
 
לחיפוש רחב יותר (הרבה יותר) שמחייב הזדהות ועמידה בכללים מסויימים ראו כאן:
https://dev.twitter.com/docs/streaming-apis