וידאו

אתר הוידאו של הביה"ס-
 http://video.cs.tau.ac.il/
 
אתר הוידאו של האוניברסיטה ובו צילומים של הקורסים  -
http://video.tau.ac.il/
 
 
טיפול בנושאי הוידאו ובקשות לצילומים ניתן לפנות ל-helpdesk :
system@cs.tau.ac.il
6408823