tau_logo cs.tau.ac.il tau.ac.il cs.tau.ac.il
committees

ועדות ותפקידים תשע"ו

מנהלת בית-הספר

פרופ' יהודה אפק     - ראש בית-הספר

פרופ' חיים קפלן    - ראש החוג למדעי המחשב

פרופ' חנוך לוי     - חבר מינהלת שלישי

ועדת הוראה תואר ראשון

שנה א'- פרופ' דני כהן-אור , שנים ב', ג' - ד"ר דניאל דויטש

נציג ביה''ס בוועדת הוראה פקולטטית

פרופ' דני כהן-אור

ועדת הוראה וקבלה תואר שני

ד"ר יפתח הייטנר- (יו"ר), פרופ' עמירם יהודאי - (אחראי קבלה סמס' א'), פרופ' מיכל פלדמן - (אחראית קבלה סמס' ב'), פרופ' אמיר שפילקה, ד"ר נועם רינצקי. ( פרופ' ערן הלפרין מ"מ)

ועדת תואר שלישי

פרופ' חיים וולפסון ( יו"ר), פרופ' מולי שגיב, פרופ' דן הלפרין (סמס' א'+ מ"מ סמס' ב'), פרופ' עמוס פיאט (סמס' ב'), פרופ' ארנון אברון, פרופ' רונית רובינפלד. ( פרופ' ערן הלפרין מ"מ)

ועדת קבלה לתואר ראשון

פרופ' חיים קפלן

ועדת מינויים

פרופ' יהודה אפק (יו"ר), פרופ' חיים קפלן, פרופ' חיים וולפסון( סמס' א'), פרופ' עמירם יהודאי( סמס' א'), פרופ' מולי שגיב

 

ועדה להגשת סגל לפרסים

פרופ' מיכה שריר (יו"ר), פרופ' יהודה אפק , פרופ' חיים וולפסון, פרופ' נוגה אלון

מועדון בוגרים

פרופ' חזי ישורון, פרופ' בני שור

ועדת מחשוב

פרופ' ערן הלפרין, פרופ' חזי ישורון

ועדת קוריקולום

פרופ' בני שור (יו''ר- סמס' א'), פרופ' דני הלפרין ( יו"ר סמס' ב'), פרופ' מולי ספרא, פרופ' אלכס רבינוביץ , פרופ' חיים קפלן

ועדת תכנון לטווח ארוך

פרופ' יהודה אפק(יו"ר), פרופ' חיים קפלן, פרופ'רון שמיר, פרופ'נוגה אלון, פרופ' עמירם יהודאי, פרופ' חיים וולפסון

ועדת בניין צ'ק פוינט

פרופ' סיון טולדו (יו"ר), פרופ' יוסי עזר, פרופ' רן קנטי

ועדת מלגות

פרופ' מיכה שריר(יו"ר), פרופ'יהודה אפק, פרופ' חיים קפלן

אחראי לתכנית מול נוער שוחר מדע

פרופ' ליאור וולף

מרכז קולוקויום

ד"ר שירי צ'צ'יק

מסלול מצוינות לתואר ראשון

ד"ר רותם אושמן

אחראי ספריה

ד"ר שירי צ'צ'יק

אחראי על עוזרי הוראה

פרופ' חיים קפלן

אחראי על התוכנית בביואינפורמטיקה

פרופ' חיים וולפסון - תואר ראשון, פרופ' ערן הלפרין- תואר שני

אחראי על התוכנית המשותפת עם הפקולטה להנדסה

פרופ' חנוך לוי

אחראי על סדנאות ופרוייקטים

פרופ' חנוך לוי, פרופ' ליאור וולף, פרופ' חזי ישורון

אחראי על קשר עם התעשייה (IAP)

פרופ' ליאור וולף (יו"ר), פרופ' נתן אינטרטור

ועדה לגיוס משאבים לפיתוח תשתיות

פרופ' יהודה אפק, פרופ' עמוס פיאט, פרופ' ח. לוי

ועדה להקמת ועדה מייעצת בשיתוף עם התעשיה(ע"פ המלצת הועדה הסוקרת מטעם המל"ג)

פרופ' יהודה אפק, פרופ' חיים וולפסון, פרופ' חזי ישורון, פרופ' יוסי מטיאס, פרופ' ליאור וולף

אחראי על נושא מעורבות חברתית

פרופ' בני שור

נציג בועדת אינטרנט אוניברסיטאית

פרופ' מולי ספרא

נציב קבילות הסטודנטים

פרופ' אורי צוויק