מזכירות תלמידים

 

מזכירות התלמידים של הפקולטה נמצאת בבניין קפלון קומה ג'.

 

מזכירות התלמידים מטפלות בכל העניינים הקשורים לתלמידים ולסדרי הלימודים כגון: רישום לקורסים, תוכניות לימודים, מערכת שעות, בחינות, ציונים, חלוקה לקבוצות לימוד (שיעור/תרגיל), טיפול בפניות אל ועדות ההוראה ובמתן אישורים שונים.

מומלץ לתלמידים הניצבים בפני בעיה העלולה להפריע למהלך לימודיהם, להקדים ולפנות למזכירות התלמידים, אשר תסייענה בפתרונה. במידת הצורך תופנה הבעיה לרשות המתאימה והמוסמכת. מזכירות התלמידים בלבד רשאיות להעביר בקשות, שלעתים חורגות מהתקנות, אל ועדת ההוראה אשר לה הסמכות להחליט בעניין.

 

למידע נוסף ולפרטי קשר של מזכירויות התלמידים בפקולטה.

 

יועצת הפקולטה – ד"ר מיכל ספקטור, בניין קפלון חדר 215, מייל: yeutzexact@tauex.tau.ac.il.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive