ביה"ס למדעי המתמטיקה - סגל ביה"ס

 
ראש ביה"ס: פרופ' גדי פיביך
   
רכזת ניהולית: גב' מיכל זוהר
   

 

 

 

 

 

 

 

סגל אקדמי של ביה"ס למדעי המתמטיקה >

 

 

סגל מנהלי של ביה"ס למדעי המתמטיקה >

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive