לימודים לקראת תואר "דוקטור לפילוסופיה" במדעי המתמטיקה

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

בבית הספר למדעי המתמטיקה קיימים שני מסלולי לימודים לקראת התואר Ph.D.: מסלול רגיל ומסלול ישיר.

 

פרטים על הדרישות ומהלך הלימודים במסלולים אלה ניתן לקבל במזכירות בית הספר, אצל הגב' נורית ליברמן בטלפון: 03-6408046 או במייל: nuritl@tauex.tau.ac.il וכן באתר ביה"ס למדעי המתמטיקה.

 

לצפייה בתקציר תקנון תלמידי מחקר מתוך אתר ביה"ס למתמטיקה.

 

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive