יישומי Windows

להלן רשימת יישומים עיקריים המותקנים על תחנות NT

תוכנות

 • Acrobat Reader 7.0
 • Ghostscript
 • GSview
 • MathType5
 • MiKTeX
 • MS Office (Excel,Outlook,Outlook express,Power Point, Word

כלי פיתוח

 • Microsoft Visual Studio 2003

רשת

 • Internet Explorer

להלן רשימת יישומים עיקריים המותקנים על שרתי ה-Terminal server

תוכנות

 • MS Office: Excel,Outlook,Outlook express,Power Point, Word

כלי פיתוח

 • Microsoft Visual Studio 2003

 רשת

 • Exceed
 • Internet Explorer

לרשימה מלאה ושינויים יש לגשת לכונן P.