סוג האירוע

בחר הכל

הרצאות פומביות

מבחן/תחרות

סמינרים

קולוקוויום

כנסים וימי עיון

צהרי יום א'

ימים פתוחים וייעוץ

טקסים ואירועים מיוחדים

הרצאות לקהל הרחב

מועדון קשרי אקדמיה-תעשייה

תחום האירוע

בחר הכל

הפקולטה למדעים מדויקים

ביה"ס למדעי המתמטיקה

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

המועדון האסטרונומי

ביה"ס לכימיה

מרכז לחקר אינטראקציות אור חומר

סימפוזיונים והרצאות מיוחדות

החוג למדעי כדור הארץ

ביה"ס למדעי המחשב

ביה"ס למדעי כדור הארץ

קולוקוויום בביה"ס למדעי המחשב - Toward Close Up Human-Robot Collaboration and Companionship

Guy Hofman

04 ביוני 2017, 11:00 
בניין שרייבר, חדר 006 
קולוקוויום במדעי המחשב

This talk presents recent research projects from the Cornell Human-Robot Collaboration and Companionship (HRC^2) Lab. The lab focuses on the design of robotic systems for human interaction and their study through human-subject and field experiments. We present the design and implementation of a wearable robotic forearm for close-range human-robot collaboration. We discuss usage scenarios, kinematics, bio-mechanical load analysis, and insights from three studies of people interacting with the robot. Then, we will discuss a robot designed for smart-home control through quiet gestures and rituals, and present findings from a study comparing this robotic interface with voice-activated smart-home assistants and mobile applications.

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive