משרות לסטודנטים

תאריך

חברה

תפקיד

פרטים

22.2.2017 Amdocs Internships - Natural Language Processing researcher קובץ מצורף
5.2.2017 HPE Software Technical sales representative (TSR) - Relocation to Prague, Czech Republic קובץ מצורף

26.1.2017

HPE Software

SaaS Operation Engineer – Student position

קובץ מצורף

26.1.2017

Microsoft

Data Science (Deep Learning) Student – ILDC Incubations

קובץ מצורף

26.1.2017

Microsoft

Data Scientist student- OSG Recommendation

קובץ מצורף

26.1.2017

Microsoft

Surface team –Student Hardware

קובץ מצורף

26.1.2017

Microsoft

Research Engineer Student- Secure Islands

קובץ מצורף

26.1.2017

Microsoft

Research Software Engineer Student – Cortana

קובץ מצורף

26.1.2017

Microsoft

SDE Student - MSR Advanced Technology Labs

קובץ מצורף

26.1.2017

Microsoft

Service Engineer Student- WDATP

קובץ מצורף

26.1.2017

Microsoft

Software Engineer - Azure Cyber center

קובץ מצורף

26.1.2017

Microsoft

Software Engineer - Recommendation team

קובץ מצורף

26.1.2017

Microsoft

Client Software Engineer Student – Windows Cyber Defense Group

קובץ מצורף

26.1.2017

Microsoft

Software Engineer Student – Personalization

קובץ מצורף

26.1.2017

Microsoft

Software Engineer student- Recommendation team

קובץ מצורף

26.1.2017

Microsoft

Software Engineer student- Aorato

קובץ מצורף

26.1.2017

Microsoft

Software Engineer - Windows Cyber Defense

קובץ מצורף

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive