כנס בוגרי תארים מתקדמים בביה"ס - 2015

כנס בוגרי ביה"ס לתארים מתקדמים - 2015

 

כנס בוגרי תארים מתקדמים של ביה"ס למדעי המחשב ע"ש בלבטניק, התקיים ב-30 בנובמבר 2015.

 

ההזמנה לכנס >

 

דבר נציג הבוגרים בכנס >

 

 

כנס בוגרי ביה"ס לתארים מתקדמים - 2015

 

 

כנס בוגרי ביה"ס לתארים מתקדמים - 2015

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive