שולמית
חוה
הלויSchulamith
Chava
Halevy

on Poetry

painting by Jan Rauchwerger

Books:

Mahberet Aba Mahberet Aba (My Aba: Notebook), 2020-2.

מחברת אבא
Pirhei HaArpad
Pirhei HaArpad (Vampire Flowers), Hakibbutz Hameuchad, 2017. Cover art by Alejandro Romero. פרחי  הערפדOt Hevel (Mark of Abel), Carmel, Jerusalem, 2003. Art by Menashe Kadishman. ISBN: 965-407-451-6. אות הבל  HaTirah HaPnimit (Interior Castle: Poems about Being and Being Coerced), Eked, Tel-Aviv, 1998. ISBN: 965-411-262-0.
הטירה  הפנימית
מסע לירי אל ההוויה
ואל הוויית האנוסיםSelected English Poems:

Selected Hebrew Poems:

Online poems here
Poetry readings (video) here

Selected Translations:

Essays:

Reviews:

Other Voices:


Return to Home Page
Send E-Mail

© S. C. Halevy