שולמית
חוה
הלויSchulamith
Chava
Halevy

on Poetry

Books:

HaTirah HaPnimit (Interior Castle: Poems about Being and Being Coerced), Eked, Tel-Aviv, 1998. ISBN: 965-411-262-0.
: הטירה הפנימית
מסע לירי אל ההוויה
ואל הוויית האנוסים
 

Ot Hevel (Mark of Abel), Carmel, Jerusalem, 2003. Art by Menasche Kadishman. ISBN: 965-407-451-6. אות הבל

Selected English Poems:

Selected Hebrew Poems:

Selected Translations:

Essays:

Reviews:

Other Voices:


Return to Home Page
Send E-Mail

© S. C. Halevy