פרויקט תוכנה

1.11

פתיחת קורס (נפגשים ב 13:10)

8.11

מבוא ל – C, קורס מזורז ב - C

15.11

סביבת פיתוח, LINUX, make, קומפילציה

הצגת תרגיל 1

22.11

Fundamental data types (Chapters 2-3); Flow of control (Chapter 4)

Functions (Chapter 5); Runtime environment).)

29.11

Arrays and pointers (Chapter 6)

6.12

מימוש מבנה נתונים והצגת תרגיל שני

13.12

Image descriptors

20.12

Files (Chapter 11, till 11.9), Structures and Linked lists (Chapters 9-10)

27.12

Bitwise operators (Chapter 7), Preprocessor (Chapter 8).

3.1

תרגול ועזרה על הפרויקט, הצגת תרגיל שלישי

10.1

Kd-trees

17.1

הנדסת תוכנה

24.1

שיעור חזרה