כללי

זוהי קבוצת דיון של אנשים מהתעשייה וסטודנטים המתעניינים בנושא אבטחת מידע. כל המפגשים הנערכים פתוחים לקהל הרחב, אינם ממומנים ואינם נתמכים ע"י שום גוף שהוא. ההרצאות המועברות הן אודות נושאים באבטחת מידע ולא תתאפשר הצגה של טכנולוגיה או מוצר של חברה מסחרית. הפורום הינו מקום מפגש וכל אחד מוזמן לקחת בו חלק.