כיצד אפשר להתחבר ל home directory בדרך "Samba"

במנהל קבצים "Nautilus" בתפריט "File" יש לבחור את הפריט "Connect to Server". בדיאלוג בוקס תגדיר את האופצייה "Type" ל "Windows share". בשדה הזנה "User Name" ו "Folder" יש לכתוב את השם משתמש שלך. ה "Server" הוא "samba.cs.tau.ac.il" וה "Domain name" הוא "CS". תקליק על הכפתור "Connect", תתן את הסיסמה של חשבון "Windows" והחלון של ה "Home Directory" שלך יוצג.