TTSSH ככלי אמולציה לעבודה עם שרתים

TTSSH - Tera Term + SSH TTSSH הינה אמולציה למסוף. ההבדל בינה לבין Telnet רגיל בכך שתוכנה זו מאובטחת יותר. לחץ כאן על מנת להוריד את Tera Term. לאחר הורדת קובץ ההתקנה, בצע Extract לתיקיה מקומית. הרץ את הקובץ setup.exe מתיקיה זו. תהליך ההתקנה פשוט למדי.     עם סיום ההתקנה, תיווצר תיקיה בשם 'Tera Term Pro' בתפריט ההתחל. לחץ על 'Tera Term Pro' על מנת לעבור לאפליקציה. יופיע החלון הבא:

לחץ על Cancel ופתח את תפריט ה-Setup. להגדיר את השרתים המועדפים אשר יופיעו בחלון ה-Host. בפעם הראשונה בה תתחבר אל השרת, תתבקש להוסיף את הגדרות השרת לקובץ השרתים המוכרים. סמן add על מנת להוסיף את השרת לקובץ זה, ובפעם הבאה הבקשה לא תופיע.