תפריט "CS TAU" במחשבים בכיתות. (FERMAT, EULER)

במחשבים בכיתות מריצים Ubuntu מתחת תפריט "Applications" נמצא את התפריט הספציפי "CS TAU". כל היישומים שמשתמשים לעתים קרובות נאספו לתפריט הזה.

בתיקייה "Eclipse" נמצאים את הגירסות של סביבת פיתוח משולבת: 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.71 בתיקייה "Internet" אפשר לבחור את הדפדפן: "google chrome" או "firefox". יש שני יישומים שמציגים את המידע על ה quota: "My Quota" נותן את מידע כללי על המצב
"Disk Usage Analyzer" נותן סטטיסטיקה מפורטת וגראפיקה על התיקיות וקבצים: