הטמעת וידאו באתר

ניתן להטמיע סרט וידאו באתר ולייבא אותו מתוך הממשק של קלטורה

קוד לדוגמא 

 

<html>

<head>
<title>Kaltura </title>
</head>

<body>

<object name="kaltura_player" id="kaltura_player" type="application/x-shockwave-flash"

allowScriptAccess="always" allowNetworking="all" allowFullScreen="true" height="335" width="400"

data="http://delta-video-

vm.cs.tau.ac.il/school_site/kalturaCE/index.php/kwidget/wid/_1/uiconf_id/48410/entry_id/q2jtslovf4"><param

name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param

name="allowFullScreen" value="true" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="movie"

value="http://delta-video-

vm.cs.tau.ac.il/school_site/kalturaCE/index.php/kwidget/wid/_1/uiconf_id/48410/entry_id/q2jtslovf4"/><param

name="flashVars" value=""/><param name="wmode" value="opaque"/><a href="http://corp.kaltura.com">video

platform</a><a href="http://corp.kaltura.com/technology/video_management">video management</a><a

href="http://corp.kaltura.com/solutions/overview">video solutions</a><a

href="http://corp.kaltura.com/technology/video_player">free video player</a></object>

</body>

</html>