היכן ניתן לפנות?

אם יש לך שאלות, או בעיות קשורות לשימוש מערכות מדעיי המחשב תשלח/י אימיל ל system@cs.tau.ac.il או תגש/י לחדר תמיכה, הוא חדר 19 בבניין שרייבר. חדר תמיכה פתוח ביום א-ה מ 9:00 עד 17:00.


Fatal error: Cannot use lexical variable $value as a parameter name in /specific/drupal-sites/sites/csnew.cs.tau.ac.il/modules/webform/components/select.inc on line 765