Terminal Server

מי יכול להתחבר ל - Terminal Server Cluster ?
מאיפה אפשר להתחבר ל - Terminal Server Cluster ?
אילו תוכניות ניתן למצוא על השרתים ?
באיזה שירותים ניתן להשתמש בעת ההתחברות ל - TS cluster ?
הרצת תהליכים במשך זמן רב ב-TS Cluster
איך סוגרים session בצורה מסודרת ?
האם אפשר למפות את הכונן המקומי שלי אל ה - TS ?
האם אפשר להוסיף מדפסות ל - Terminal Server ואיך אפשר להדפיס מהן ?
באיזו אפליקצית דואר אפשר להשתמש ב TS ?
איך לשנות את סיסמת ה - NT דרך ה - Windows Terminal Server ?
איך והיכן ניתן לשמור קבצים ?
מה לעשות כאשר לא ניתן לכתוב בעברית ב-TS?
 
 

מי יכול להתחבר ל - Terminal Server Cluster ?

 כל סטודנט שיש לו חשבון בדומיין CS (חשבון windows) רשאי לבצע כניסה לסביבת שרתי המסופים. שם המשתמש והסיסמה דומים לאלה של הסביבה הרגילה.
(חזרה לראש עמוד)

אילו תוכניות ניתן למצוא על השרתים ?

ה - Terminal Server מאפשר לך להשתמש באפליקציות הכי נפוצות של Windows: Accessories, כלים וסביבת פיתוח. ניתן למצוא את האפליקציות הרגילות משולחן העבודה של Windows ובנוסף ניתן למצוא אפליקציות יחודיות נוספות.
(חזרה לראש עמוד)

באיזה שירותים ניתן להשתמש בעת ההתחברות ל - TS cluster ?

כאשר מתחברים ל - TS, מקבלים סביבה מוכרת שמקבלים כאשר מבצעים כניסה למערכת לכל תחנת עבודה של 'Windows '.
 מקבלים את ה - home directory W:, גישה למדפסות הציבוריות (תלוי בקבוצה שמשתייכים אליה) ואת הפרופיל האישי. לא ניתן לראות כל הבדל מהותי בין הממשק של ה - TS לבין הממשק הרגיל.
(חזרה לראש עמוד)

הרצת תהליכים במשך זמן רב ב-TS Cluster

תהליכים אשר דורשים זמן ריצה ארוך, רצוי להריץ ב-TS. כך ניתן להתנתק מתחנת העבודה הרגילה, אולם התהליכים ימשיכו לרוץ ב-TS Cluster. על מנת להמשיך בהרצת התהליכים ברקע, יש להתנתק מה-TS ב-Disconnect (לחיצה על לחצן ה-X של החלון). כך גם לאחר יציאה מתחנת העבודה הרגילה, ה-TS Cluster ימשיך לעבוד ברקע, וכאשר אתחבר שוב ל-TS Cluster אקבל את תוצאות הריצה. על מנת לסיים עבודה תקינה ב-TS יש להתנתק באמצעות Logoff מתחנת ה-TS.
(חזרה לראש עמוד)

איך סוגרים session בצורה מסודרת ?

הדרך הנכונה לסגור TS session היא ע"י לחיצה על "%Log Off %username" בתפריט ההתחלה (start menu). אם סוגרים את חלון ה - TS בזמן העבודה, ה - session לא יסגר בצורה תקינה. קבצים פתוחים ולא שמורים יאבדו.
(חזרה לראש עמוד)

האם אפשר למפות את הכונן המקומי שלי אל ה - TS ?

משתמשים רגילים לא יכולים למפות כוננים מקומיים ל - session מרוחק. מאידך, אפשר ליצור ספרית share על המחשב המקומי (ב - client שהוא בעצם האפליקציה) ולגשת דרך ה - TS אל ה - share ע"י הקלדת הפקודה: computername/sharename//.
(חזרה לראש עמוד)

האם אפשר להוסיף מדפסות ל - Terminal Server ואיך אפשר להדפיס מהן ?

כל משתמש מקבל גישה למדפסות הציבוריות לפי הקבוצה אליה הוא משתייך.  משתמשים עם מדפסות LPT לוקאליים (לא USB!!) יכולים למפות פורטים של LPT לוקליים ל TS Session. כברירת מחדל, LPT Ports לוקליים ממופים ל - TS Session. מדפסת הברירת מחדל הינה אותה מדפסת שבד"כ מקבלים ע"י ה - login script.

(חזרה לראש עמוד)

באיזו אפליקצית דואר אפשר להשתמש ב TS ?

אפשר להשתמש ב - Outlook 2002 או Outlook Express 6 כדי לקרוא דואר. יש לשים לב, תמיד לקנפג את לקוח הדואר לפרוטוקול IMAP ולא ל - POP3!! פרט זה הינו חשוב מאוד! אחרת, הדואר עלול להעלם. לחצ/י על הקישור: איך לקנפג הגדרות IMAP על לקוחות clients דואר שונים בתוך הקמפוס? כדי לקנפג לקוח דואר דרך IMAP
(חזרה לראש עמוד)

איך לשנות את סיסמת ה - NT דרך ה - Windows Terminal Server ?

כדי לשנות את סיסמתך מה - Session של ה-TS: יש לפתוח start → Settings → "Windows Security..." ולבחור "Change password". השינוי יתעדכן מיידית.
(חזרה לראש עמוד)

איך והיכן ניתן לשמור קבצים ?

יש לשמור קבצים אך ורק ב - home directory. אם יש לך צורך בספריה זמנית בזמן העבודה על ה-TS, אפשר להשתמש במחיצת TEMP על כל אחד מהשרתים. אין לאחסן קבצים חשובים במחיצת ה - TEMP, מכיוון שהוא נמחק בכל סוף שבוע.
(חזרה לראש עמוד)

מה לעשות כאשר לא ניתן לכתוב בעברית ב-TS?

כאשר מעלים TS מסביבת ה-Linux, יתכן כי כל ניסיון כתיבה בעברית יגרום להופעת תפריטים וכתיבת ג'יבריש. במקרה כזה יש לבדוק שמוגדרת עברית בסביבת Debian (עברית לא מוגדרת כברירת מחדל, ויש להוסיפה באופן ידני). הסבר להגדרת עברית ניתן למצוא כאן . כעת, כאשר הבעיה מופיעה, יש ללחוץ על שני מקשי ה-ALT בו זמנית.
(חזרה לראש עמוד)