סיכומים, מבחנים ודפי נוסחאות

Couldn't execute query: SELECT * FROM `link_man_cat` WHERE `id` != 24 ORDER BY `category`